Stenger skolen og sparker alle lærerne

Artikkelen er over 14 år gammel

Kommunestyret i Nordreisa satte i går endelig punktum for Snemyr skole. Mot fire stemmer vedtok kommunestyret å legge ned skolen fra neste høst

DEL

De andre skolene må også blø. Totalt vil trolig 12 lærerstillinger forsvinne når skolesektoren i kommunen nå blir omstrukturert. De andre jobbene blir borte når bemanningen i de gjenlevende skolene reduseres til et minimum.

I løpet av de neste to årene skal skolesektoren kutte fire og en halv million Det utgjør nær halvparten av kommunens sparepakke som inneholder reduserte utgifter og økte inntekter for til sammen 10,8 millioner kroner.

Skuffede foreldre

Aller mest skuffet var foreldrene fra Reisadalen som fulgte politikerne med argusøyne når vedtaket om å legge ned skolen i Snemyr ble fattet.

– Dette var en kjempedårlig julegave til ungene våre. Det var ikke dette de hadde lovet da de ba om stemmene våre i valgkampen, sa Ellinor Evensen og Inger Johanne Er i. Sammen med andre engasjerte foreldre har de i en årrekke sloss mot gjentatte forslag om å legge skolen ned. Da dødsstøtet kom i går var det fjerde gang kommunestyret behandlet et nedleggingsforslag.

– I første omgang kommer vi til å anke vedtaket inn for fylkesmannen på grunn av mangelfull saksbehandling. Dernest vil vi intensivere arbeidet med å etablere en privatskole på Snemyr, sa Er i som er leder for foreldrerådet ved skolen.

Kuttforslagene i skolesektoren er møtt med en rekke protester fra fagforeninger og foreldre. Da forslaget om nedlegging av Snemyr skole ble behandlet la ikke ordfører John Karlsen skjul på at prosessen har vært en belastning for alle parter.

– Dette er kjempevanskelig fordi det berører elever foreldre og lærerstillinger. Men vi må ta alvorlige grep for å få økonomien på rett kjøl, og vi snudd hver en stein for å finne innsparingstiltak. vi har 7 skoler som kommunen driver. I Snemyr er det slik at fire elever går til skolen. De må busse i fem minutter. De øvrige sitter uansett i buss, og får forlenget reisetida med fem minutter.

Hvem er det som lider. Jo, det går ut over arbeidsplasser for lærerne. Det blir kjempeviktig for oss å ta vare på de som blir berørt av kuttene Vi må prøve alle muligheter for omplassering slik at vi unngår at noen står uten jobb, sa Karlsen.

Frykter framtiden

Ingen kunne i går si sikkert hvor mange lærere som mister jobben. Administrasjonen har antydet at 8-9 må sies opp for å nå målet om 12 sparte stillinger.

SV og SP stemte mot nedlegging av Snemyr skole. SVs Geir Arne Hestdahl er også hovedtillitsvalgt for grunnskolelærerne i utdanningsforbundet, sier at svært mange lærere er fortvilt over situasjonen. – Folk frykter for jobbene sine. De siste årene har mange unge lærere etablert seg og bygd hus i kommunen. De er nå i en vanskelig situasjon, sier Hestdahl.

Kommuneledelsen og fagforeningene skal nå starte drøftinger om hvordan nedbemanningen skal gjennomføres.

Under behandlingen av skolenedleggingen satte Arbeiderpartiet fram forslag om å foreta en konsekvensutredning før det blir satt endelig punktum for Snemyr skole. Forslaget fikk ikke flertall.

Artikkeltags