Arbeidstilsynet i Nord-Norge har gitt pålegg to til videregående skoler i Troms etter at tilsyn avdekket farlige maskiner ved henholdsvis Breivika og Sjøvegan skole. Totalt ble hele 12 maskiner "avskiltet", skriver Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Troms fylkeskommune har på bakgrunn av tilsynet i satt i gang en omfattende kartlegging av situasjonen på alle sine skoler. Kartleggingen har avdekket at flere av arbeidsmaskinene ved skoleverkstedene ikke er i forskriftsmessig stand, og de har selv tatt flere maskiner ut av bruk. Nå vurderer det sikringstiltak og eventuel nykjøp av maskiner.

I Arbeidstilsynets pålegg til Fylkeskommunen om maskinene på Brevika vgs står det blant annet at "på grunn av overhengende fare for arbeidstakernes og elevenes liv og helse, stanses alt arbeid med underliggende verktøymaskiner ved Breivika videregående skole fra 31.08.2012."

Blant manglene på som er påpekt er manglende nødstopp, manglende brems, manglende verdendeksel, og manglende sikkerhetsmerking.