Samemanntallet vokser og vokser, særlig utenfor de samiske kjerneområdene.

Ved siste offisielle opptelling – i forkant av Sametingsvalget i 2005 – var 12.538 personer innmeldt i samemanntallet.

Siden har tallet bare vokst.

– Vi får innmeldinger daglig, og nærmer oss trolig 14.000 registrerte, opplyser leder Randi Romsdal Balto i plenumsavdelingen på Sametinget.

Som et apropos var samemanntallet bare halvparten så stort for 15 år siden.

Veksten i Samemanntallet er størst utenfor de samiske kjerneområdene.

– Vi har hentet ut potensialet i indre Finnmark, mens vi vokser i resten av landet. Mange av de som melder seg inn i dag, er født og oppvokst i Oslo og steder hvor den samiske kulturen er mindre synlig.

Leder i Norske Samers Riksforbund, Silje Moutka, påpeker at majoriteten av norske samer ikke er innmeldt i samemanntallet.

– Mange ser på seg selv som same uten å stå i samemanntallet. Det er langt fra alle samer som finner det relevant å stå i samemanntallet og stemme under Sametingsvalget, på samme måte som mange nordmenn ikke deltar i Stortingsvalget.

– Dersom alle med samisk tilhørighet hadde vært innmeldt i samemanntallet, vil jeg anslå at tallet var oppe i 60.000, sier Moutka.