Språkstriden over i Kåfjord

Artikkelen er over 16 år gammel

Den etniske konflikten i Kåfjord er over. Det mener forskerne som har evaluert de samiske tiltakene i kommunen. I dag legger de fram sin rapport.

DEL

Paul Pedersen og Asle Høgmo har brukt et år på evalueringen. Arbeidet deres kom i gang fordi Ytre Kåfjord Bygdeliste ved forrige kommunevalg markerte sin motstand mot samelovens språkregler og samisk læreplantillegg med å love at samisk språklov i Kåfjord skulle vurderes. Et enstemmig kommunestyre sluttet seg til dette ønsket, og de to forskerne ble satt til å gjøre oppgaven.

Ordfører Bjørn Inge Mo sier at han takker YKBL for at de dro i gang dette arbeidet.

– Paul Pedersen og Asle Høgmo har skrevet en svært interessant rapport som langt flere enn vi i Kåfjord vil ha nytte av. Med utgangspunkt i rapporten deres skal vi arrangere en konferanse som vil være åpen for alle som har vært aktive i den samepolitiske debatten her i kommunen, enten de har gått imot de ulike tiltakene eller støttet dem fullt ut. Vi vil også invitere andre kommuner, spesielt de som vurderer å søke om opptak i forvaltningsområdet for samisk språklov, og så vil vi selvsagt invitere de som har finansiert evalueringen. Det er Kommunal- og regionaldepartementet, Sametinget og Troms fylkeskommune, sier Bjørn Inge Mo.

Nyttig for mange

Mo sier videre at rapporten skal legges til grunn for det videre arbeidet med samiske tiltak i Kåfjord. Han er foreløpig forsiktig med å komme inn på konklusjonene, men Pedersen og Høgmo bruker tittelen Krise, strid og forsoning. De hevder at den konflikten som startet da samisk språklov ble satt i verk i 1992, er avløst av en forsoningsprosess. Samisk språk og identitet er i ferd med å bli revitalisert, og innbyggerne godtar at de bor i en tospråklig og flerkulturell kommune.

Mens Ytre Kåfjord Bygdeliste hadde programfestet at de ville ha en evaluering av samisk språklov i Kåfjord, utvidet kommunestyret dette til å be om evaluering av de tre viktigste samepolitiske tiltakene i kommunen. Det første av dem ble satt i verk i 1984 da deler av Kåfjord kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk næringsfond. I 1998 ble hele kommunen omfattet av dette tiltaket.

I 1990 vedtok Stortinget samelovens språkregler, og de ble iverksatt i 1992. Da lovreglene begynte å gjelde, startet kommuneansatte de første aksjonene for å få Kåfjord ut av språklovområdet.

I 1997 innførte regjeringen en ny nasjonal læreplan med et samisk tillegg som gjelder de seks kommunene i språklovområdet. Denne gangen satte foreldre i gang nye kampanjer for å bli kvitt både språkloven og læreplantillegget.

Artikkeltags