Landbruksminister Lars Peder Brekk slår alarm og sier eksistensgrunnlaget for sørsamene er truet.

Bakgrunnen for Brekks bekymring er problemene for den sørsamiske tamreindriften i Nord-Trøndelag.

– Samene i Nord-Trøndelag er nå veldig utsatt for rovdyrtap, og hele eksistensgrunnlaget for dette urfolket er truet. Vi har derfor slått alarm og tatt dette opp med Miljøverndepartementet og Erik Solheim, sier Brekk til Nationen.

Landbruks- og matdepartementet har nå sammen med Miljøverndepartementet satt ned en arbeidsgruppe som skal vurdere tiltak og gi råd til myndighetene for å bedre situasjonen for sørsamenes tamreindrift.

– Som reindriftsdepartement har vi vært spesielt oppmerksomme på reindriften og sørsamenes situasjon over lang tid, sier Brekk.

Han betegner utviklingen de siste årene som negativ.

– Fra å være ei bærekraftig næring med høye slaktevekter og god produksjon i reinsdyrflokkene, har det de siste to-tre årene, og spesielt det siste halvannet året, skjedd en veldig endring, sier Brekk.

Stadig mer kongeørn, samt bjørn, jerv og gaupe skaper problemer for sørsamene.

– Situasjonen er dramatisk for mange, men spesielt i Nord-Trøndelag og Nordland, sier Inge Danielsen i Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL).

Selv regner han med at hans eget rovdyrtap er på 70 til 100 dyr årlig.

– Det betyr at av rundt 350 dyr jeg kunne slaktet blir det heller 260-270, sier han. (©NTB)