Forsker Johan Emilian Moan ved Radiumhospitalet vil at nordmenn skal komme seg ut i sola.

– Seks- sju minutter avkledd i sola gjør at kroppen gis D- vitamin nok for en dag. Med nok D- vitamin i kroppen reduserer du faren for dødelige sykdommer, sier forskeren.

Minsker dødsrisiko

Mer enn 1000 nordmenn som får kreft, kunne redusert sin egen dødsrisiko om de hadde høyere konsentrasjon av D- vitamin i kroppen, mener forskeren.

- Det finnes en rekke holdepunkter fra celleeksperimenter,

Dyreforsøk og epidemiologi som viser at D-vitamin beskytter mot, eller i alle fall forbedrer prognosen av en rekke kreftformer. Det er en sammenheng mellom risiko for prostatakreft og liten soleksponering tidligere i livet, sier forsker Johan Emilian Moan.

Han har drevet vitenskapelig arbeid i mer enn 40 år, de siste 22 årene har han forsket på D – vitamin.

- Norske forskere var tidlig ute med å påvise at D-vitaminnivået i blodet er betydelig høyere om sommeren enn om vinteren, selv i Tromsø. Vi er blant de som har vist at sol og D-vitamin betyr mye for kreftrisikoen og for sjansen til å overleve en kreftsykdom. D-vitaminet bremser celler i å utvikle seg til kreftceller og styrker immunforsvaret. Både forekomst og død av mange typer kreft, reduseres med økende soldoser. Eksempelvis er menn som har fått mye sol i barndommen mindre utsatte for kreft i prostata enn menn som har fått lite sol og har en dårlig D-vitaminstatus.

Ta litt solarium

- Vi har vist at ikke bare sommersol, men også solarier gir mye D-vitamin. Derfor kan forsiktig solariebruk om vinteren ikke kategorisk frarådes. Et foton, en lyspartikkel, har den samme virkning enten det kommer fra sol eller solarium så lenge fotonene har samme bølgelengden. Solarium ti minutter to ganger i uka er ikke skadelig, snarere sunt. Men alt med måte, du må unngå å bli brent, det gjelder også når du soler deg utendørs, sier forsker Johan Elian Moan.

Behov for økte doser

- Selv fem skjeer tran om dagen dekker ikke behovet ditt for D- vitamin. Du må ta ekstra D- vitamin tilskudd.

Moan forstår ikke at Mattilsynet har bestemt at D - vitamin som selges som kosttilskudd, ikke skal overstige 10 mikrogram D- vitamin pr. tablett eller kapsel.

I Sverige er grensen 50 mikrogram og i England er det lovlig å selge D- vitamin som inneholder 80 mikrogram.

- Hvis vi går avkledd i sola noen timer om sommeren – opptar kroppen om lag 50 mikrogram D- vitamin fra sola. Det står i skarp kontrast til myndighetens restriksjoner til bare å anbefale døgndose på 10 mikrogram via kosttilskudd.

Mattilsynet har gitt det norske selskapet Pharma Nord dispensasjon til å selge D- vitamin i Norge med 20 mikrogram styrke. Mattilsynet vil samtidig gjøre en risikovurdering og ta stilling til om grensen permanent skal økes fra 10 til 20 mikrogram.

Mørk hud

Mørk hud trenger seks ganger mer sol enn hvit hud for å lage D vitamin i kroppen. – Alle med mørk hud trenger å ta ekstra D- vitamin tilskudd for å unngå sykdom eller redusere faren for alvorlige lidelser.

En undersøkelse av gravide pakistanske kvinner, tidligere omtalt i Tidsskrift for Norsk Lægeforening, avslørte at 29 av 30 kvinner hadde mangel på D- vitamin.

En undersøkelse av nær 10.000 blodprøver tatt ved Biokjemisk avdeling på Vejle sykehus i Danmark, viste at cirka halvparten av befolkningen hadde for lavt D- vitamin nivå.

Overvektige og eldre

- Personer som er overvektige trenger ekstra påfyll av D- vitamin, fordi D- vitamin hos overvektige går i fettvevet og dermed ikke blir tatt opp i kroppen.

- Etter hvert som vi blir eldre, avtar evnen til å ta opp D- vitamin. Det er derfor viktig at eldre tar ekstra tilskudd av D- vitaminer.