Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at tre prosent av den kvinnelige befolkningen snuser daglig. Tallene begrenser seg til landsdeler, men viser at Nord-Norge ligger på andreplass over antall kvinnelige snusbrukere. Kun slått av Trøndelag. For ti år siden fantes ikke en gang målbare tall på hvor mange norske kvinner som brukte snus.

- En skremmende utvikling, sier Maja-Lisa Løchen, hjertespesialist og professor i samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

19 år gamle Birgit Tingvoll Andersen er allerede en erfaren snuser, men skal slutte.

- Jeg gjorde det fordi alle andre rundt meg snuset. Men om jeg blir gravid, så er det slutt.

- En epidemi

Datamaterialet fra SSB forteller at snus først og fremst er et ungdomsfenomen. Hele elleve prosent av norske jenter i alderen 16-24 bruker snus hver dag.

- I februar begynner jeg i ny jobb i Indonesia, så da er det i hvert fall slutt på snusbruken, sier Birgit Tingvoll Andersen.

Professor Maja-Lisa Løchen påpeker at økningen i snusbruk blant yngre kvinner er så alarmerende at det kan defineres som en epidemi.

Hun har jobbet med snusbruk blant unge i flere år, nettopp på grunn av den store økningen.

Lånt kunnskap

I Norge er det ikke tradisjon for å registrere snusbruk blant i gravide, men Løchen henviser til flere svenske studier som dokumenterer at snusing i svangerskapet kan gi økt risiko for fosterskader. I 2003 ble 23. 000 kvinner som enten røykte, snuste eller brukte tobakk fulgt opp. Den viste at snusing øker risikoen for tidlig fødsel og svangerskapsforgiftning.

Studier fra 2011 bekrefter funnene om tidlig fødsel, og i tillegg er det påvist større risiko for dødfødsel, lav fostervekt og pustestopp hos nyfødte.

- Det er ingen grunn til at vi ikke skal ta resultatene fra nabolandet på alvor, selv om vi ikke har norske tall.

Norske og svenske undersøkelser viser at snus øker risikoen for kreft i spiserøret, bukspyttkjertelen og munnhulen. Snus gir også sannsynligvis større sjanse for dødelig hjerteinfarkt.

Hanne Bragmo (20) studerer biomedisin på Universitetet i Tromsø, og var 15 år første gangen hun la en snus under leppa. Av ren nysgjerrighet.

- Jeg vet at det ikke er bra, men jeg tenker mer på økonomien enn på helsa.

20-åringen snuser to til tre snusbokser i uka. Det koster henne så mye som 800 kroner i måneden. Bragmo visste ingenting om risikoene knyttet til snusing under svangerskapet, men blir ikke skremt av den grunn.

- Slutter du på dagen hvis du blir gravid?

- Det er ikke sikkert, sier hun, med litt betenkningstid.

General ekstra sterk er favoritten, og går hun for lenge uten en pris under leppa blir hun både skjelven og irritabel. Hun har tenkt på å slutte, men det blir med tanken.

- Jeg liker snus alt for godt til å slutte, sier Bragmo.

- Kunnskapen når ikke ut

Maja-Lisa Løchen underviser medisinstudenter i Tromsø, og hennes erfaring er at medisinstudenter og generelt unge mennesker er dårlig opplyst om farene ved snusbruk. Under en forelesning i temaet spurte hun direkte om noen brukte snus,

- 30 prosent svarte ja.

Løches studenter var ikke klar over farene knyttet til snusing under graviditeten.

- Kunnskapen når ikke ut, og det er det som er mest skremmende. Norske kvinner snuser gjennom svangerskapet fordi de ikke vet konsekvensene av det, sier Løche.

Flere årsaker

- Først og fremst er snusing blant jenter et motefenomen, sier Løchen.

God markedsføring fra tobakksindustrien og plassering i butikker gjort snusen attraktiv for unge kvinner.

- De tilpasser snusen til unge jenter, med både smak og design.

Tidligere var snus forbeholdt arbeiderklassen, men nå ser man ofte akademikere, kjendiser og høyt profilerte idrettsutøvere på TV med snus underleppa.

- Det blir en form for indirekte markedsføring det også, idrettsutøverne er forbilder for de unge, påpeker Maja-Lisa Løchen.