Regionveisjef Torbjørn Naimak bekrefter overfor Altaposten at det er reelle planer om å forlenge Europavei 45 som går fra Gøteborg, helt fram til Alta. Dermed ser det ut til at RV93 endrer navn og status.

Dette er gledelige nyheter for altaordfører Laila Davidsen. Hun sier at RV93 har hatt høyeste prioritet på det politiske plan fra dag én.

– Det er veldig gledelig at vi har fått løftet fram denne viktige transportåren i Barents transportplan. Her er det full enighet om at veien skal oppgraderes til ny status gjennom at den blir siste etappe på E45, forklarer ordfører Laila Davidsen (H) overfor Altaposten.

Gjennombrudd

Alta og nabokommunen Kautokeino ved ordfører Klemet Erland Hætta har hatt flere møter, der temaet har vært standardøkning av RV93.

– Vi snakker om å se veien i en helhet, men for Alta kommune har utbedringer og ombygginger hatt et spesielt fokus, sier Davidsen som føler at man er nært forestående et gjennombrudd.

Standardheving

Dersom det skulle ende slik som Davidsen ønsker, og riksveien får status som europavei, vil Statens vegvesen sørge for ei standardheving. Det vil også medføre at det blir bygget gang- og sykkelveier i områder hvor dette er sårt tiltrengt. Blant annet i bygda Eiby, der innbyggerne ifølge Altaposten har gitt uttrykk for at de er glemt av kommunen.

– Jeg vil tro det er positivt også for Eiby at arbeidet med ny gang- og sykkelvei fra Salkobekken påbegynnes i 2015, og at det vil utløse nytt boligfelt i Øvre Alta. Det planlegges også industriområde på Skillemo, som igjen utløser gang- og sykkelvei her. Det viktigste er at Vegvesenet har signalisert at noe skal gjøres i Eiby. Vi skal møtes i løpet av sommeren, og da vil vi konkret få vite når planleggingen av ny trasé utenom Eiby kan igangsettes, sier Davidsen.

Veistrekninga mellom Alta og Gøteborg er på over 1800 kilomter. Ifølge Google Maps vil det ta nærmere 22 timer fra A til B dersom man kjører i ett.