– Om det er noe som kan kalles organisert kriminalitet i Nord-Norge, så er det narkotikakriminalitet, sier politioverbetjent Yngve Myrvoll til Nordlys.

Han leder et ukjent antall etterforskere på narkoavdelingen i Troms politidistrikt. Skal en tro politidistriktets egen kriminalstatistikk, er det her det er mest hektisk.

Her ble det i fjor registrert 1.004 narkotikasaker, en økning på 27 prosent fra 2008.

6,8 kilo amfetamin

Besittelse og bruk av mindre mengder narkotika utgjør den soleklare majoriteten av disse sakene, som håndteres av Tromsø-politiets ordensavdeling og lensmannskontorene.

34 av sakene faller inn under det som ifølge straffeloven er grov narkokriminalitet.

Her kan det dreie seg om beslag verdt store summer, som da smuglere i fjor høst ble stoppet på Tromsø lufthavn på vei fra Nederland. I kofferten hadde de 6,8 kilo amfetamin, verdt over tre millioner kroner på gata.

– Fellesnevneren for de større sakene er at det er mange aktører som vi mener er godt organisert med et internasjonalt tilsnitt, forklarer Myrvoll.

Store ressurser

De senere årene har det vært flere profilerte narkotikasaker der påtalemyndigheten har satt hele nettverk på tiltalebenken.

For tre år siden ble et litauisk nettverk tatt. For to år siden var det polakker. I disse dager er åtte menn tilknyttet MC-klubben Hells Angels, tiltalt for mafiavirksomhet og grov narkokriminalitet for Nord-Troms tingrett.

Samtlige saker stammer fra narkoavdelingen i Troms politidistrikt, som har lagt ned store ressurser i å kartlegge og overvåke disse miljøene.

– Det er ikke akkurat en gjeng som holder på fra åtte til fire. Vi må være sent og tidlig ute for å holde det tempoet de holder, sier Myrvoll og fortsetter:

– Vi har nok innblikk i en verden i Troms som vanlige folk ikke ser. Det er personer som opererer under radaren, og holder sin virksomhet skjult.

Trusler mot politi

Han mener trenden går i retning mer brutale miljøer. Terskelen for å bruke vold og trusler er lav. Beslag av skytevåpen skjer stadig oftere.

– Det er preget av en stor grad av kynisme hvor alt handler om å tjene penger. Vi vet at det i disse miljøene foregår vold og trusler som ikke blir anmeldt, sier Myrvoll.

Heller ikke politiet er skånet for trusler, forteller han.

– Det har vært trusler mot politi, men vi tar våre forholdsregler.

– For dem som jobber med dette, er det en livsstil. Det er en veldig erfaren og dyktig gjeng hvor flere har 10–12 års erfaring innenfor fagfeltet, sier Myrvoll.

Større beslag

En annen trend politiet har lagt merke til i takt med at omfanget saker øker, er at det dreier seg om stadig større kvantum.

MC-nettverket som nå står tiltalt i Nord-Troms tingrett, har ifølge påtalemyndigheten stått for innførselen av minst 9,5 kilo metamfetamin og 20 kilo hasj til det nordnorske narkomarkedet.

– Vi ser at stadig flere har kapasitet til å ta inn større kvantum. Det tyder også på at brukermassen har økt, sier Myrvoll.

– Hvem er brukerne?

– Det er langt flere enn dem man ser i Storgata i Tromsø. Det er vanlige folk med vanlige jobber. Det vi synes er mest trist, er at vi ser stadig flere unge som ender i miljøet. Der ligger noe av vår motivasjon for å få fjernet stoffet før det når gata.

En evig runddans

Der narko tidligere ble fraktet fra Oslo, tilsier politiets erfaringer at internasjonale nettverk nå går rett til markedet i nord. Metamfetamin og amfetamin produseres i hovedsak i østeuropeiske land som Litauen og Polen.

Politiet har imidlertid etterretningsopplysninger om at det har vært planlagt å etablere en egen narkoproduksjon i Nord-Norge, uten at det ble realisert.

Hvordan politiet avslører dette, er imidlertid Myrvoll lite meddelsom om.

– Vi vil ikke lære opp de kriminelle, sier han.

At narkoavdelingen har nye, store saker på gang, legger han likevel ikke skjul på.

– Vi har alltid noe på gang. Det er en evig runddans. Så lenge det er økonomisk gevinst i narkotikakriminalitet, er det alltid noen som lar seg lokke.

– Blir man noen gang kvitt narkotika?

Myrvoll blir stille før han svarer.

– Vi skal i alle fall ikke resignere, sier han.