Skremt av "fjortis"-fyll

Av
Artikkelen er over 16 år gammel

I et leserinnlegg i Nordlys i går reagerer president-kandidat til Sametinget, Gunn Tove Minde, på rusbruken blant ungdom på Riddu Riddu hvor stupfulle barn på 14-15 år ravet rundt. Arrangøren erkjenner problemet.

DEL
Gunn Tove Minde er stipendiat i sosiologi ved UiTø og politiker i Samenes valgforbund i Midt-Troms. Hun hun er sitt partis kandidat til president i Sametinget. I et leserinnlegg i gårsdagens Nordlys gir hun uttrykk for bekymring over at ungdom ned i 14-15-årsalderen var synlig beruset på årets Riddu Riddu.

«I år synes jeg ungdomsfylla var verre enn noen gang – som skremte meg. Jeg observerte fyll blant ungdom helt ned i 14-15-årsalderen», skriver hun. Minde reagerer også på sammenblandingen av små barn og kultur, familieunderholdning og fyll. Hun foreslår at arrangørene av Riddu Ridd enten innfører 18-årsgrense på kveldskonsertene eller gjør hele arrangementet rusfritt. Videre spør hun om det er «denne form for samisk kultur vi ønsker å overføre til den nye generasjonen nordnorsk ungdom».

Klar over problemet
– Vi er obs på problemet og har sett en tendens til at folk oppfatter Riddu Riddu som et sted man drar for å feste hvor også alkohol er med, sier Henrik Olsen, arrangør av Riddu Riddu.

Han forteller at problemet har vært diskutert internt i Riddu-staben, og at de har kommet frem til at de er nødt til å ta fatt i problemet.

– Vi har drøftet totalt alkoholforbud på festivalområdet, men det er vanskelig å håndheve og gjør at vi må ha mye større kontrollapparat enn vi har i dag. Vi har også vurdert å sette 18-årsgrense, men det er uheldig fordi det er ungdom som er vår målgruppe. Uansett er vi innstilt på at vi må gjøre noe. Ellers risikerer vi at festivalen om noen år går dukken, sier han.

Alkohol i pappkrus
Under årets Riddu Riddu var det forbudt å ha med seg flasker eller bokser med alkohol inn på festivalområdet. De som hadde det, fikk i stedet et pappkrus utlevert av vaktene så de kunne helle innholdet over på.

– Hva er forskjellen på å drikke alkohol fra flaske eller fra pappkrus?
– Strengt talt er det ingen forskjell. Men grunnen til at vi deler ut pappkrus er for å hindre farlige situasjoner med flaskekasting i sceneområdet. Det har vi hatt problemer med tidligere, svarer Olsen.

Festivalgreie
– Hvorfor drikkes det så mye på Riddu Riddu?

– Det er en festivalgreie. Folk ruser seg på festivaler og Riddu Riddu er ikke noe unntak i så henseende, sier Olsen.

Men han mener det blir feil å overfokusere på alkohol og rus på festivalen.

– Det Minde har glemt i sitt innlegg i Nordlys, er at det viktigste med festivalen er kulturen. Vi formidler moderne samisk kultur og urfolkskultur, og de tilbakemeldingene vi har fått tyder på at vi har lyktes med det. Kulturen er det viktigste, sier han.

Artikkeltags