Levningene av 94 samer som har ligget i hyller og skap på Universitetet i Oslo siden 1911, skal flyttes til Finnmark der de hører hjemme.

Regjeringen har satt av 1,5 millioner kroner på Sametingets budsjett i forslag til statsbudsjett for 2009. Pengene skal gå til "gjenbegravelse" av de 94 levningene.

Det var i 1911 at en rekke samiske graver i Neiden i Finnmark ble åpnet. Forskere skulle på den måten få tilgang til samiske skjeletter. I dag ville dette blitt kalt raseforskning, skriver Aftenposten.

Pårørende i Neiden har sammen med Sametinget gjentatte ganger krevd at skjelettene skal leveres tilbake til den gamle kirkegården som nesten ble tom på grunn av forskningsprosjektet.

Ingen vet helt sikkert hvem de 94 levningene er. Forskerne som åpnet gravene i 1911, merket ikke skjelettene med navn. I hyller og skap på lageret til Anatomisk institutt er skjelettene sortert etter kjønn og alder.

- Dette er en sak som rommer mye følelser. Nå er det viktig at den blir avsluttet på en verdig og fin måte, sier rådsmedlem Hilde Nyvoll i Sametinget.

Hun regner med at overflyttingen skal skje til sommeren.

Leder Aili Keskitalo i Norske Samers Riksforbund har tidligere omtalt saken som gravrøveri. Hun er svært lite stolt over denne delen av norsk forskningshistorie, og ba i fjor høst regjeringen om å gripe inn.

Også Universitetet i Oslo er glad for at saken får en løsning nå. (ANB-NTB)