Skal ha svindlet med spillemidler

OMSTRIDT: Påstandene om at Skytterlaget har blåst opp regnskapene for baneanlegget skal nå granskes. I regnskapet fremgår det blant annet at man har brukt 100.000 på gartnerarbeid og tilsåing. Sammen med kulturkonsulenten i Nordreisa kommune gjennomførte ordfører Lidvart Jakobsen (innfelt) befaring, men uten å finne vesentlig avvik. Foto: Ola Solvang

OMSTRIDT: Påstandene om at Skytterlaget har blåst opp regnskapene for baneanlegget skal nå granskes. I regnskapet fremgår det blant annet at man har brukt 100.000 på gartnerarbeid og tilsåing. Sammen med kulturkonsulenten i Nordreisa kommune gjennomførte ordfører Lidvart Jakobsen (innfelt) befaring, men uten å finne vesentlig avvik. Foto: Ola Solvang

Artikkelen er over 7 år gammel

Planlagt arbeid skal ikke ha blitt utført, kvitteringer for nesten 700.000 kr skal ha forsvunnet i brann.

DEL

- Det er framsatt alvorlige påstander om at man har fått utbetalt spillemidler for arbeid som ikke er utført.

- Ettersom det er fylkeskommunen som har det regionale ansvaret for tildeling og utbetaling av slike midler har vi nå bedt dem om å gjøre rede for saken, sier Åsmund Berge som er seniorrådgiver i idrettsavdelingen i departementet.

- Når vi får tilbakemeldingen fra fylkeskommunen vil vi gjøre oss opp en mening om saken. Dersom det skulle vise seg at det er utbetalt midler på feil grunnlag kan det være aktuelt å kreve tilbakebetaling av hele eller deler av støttebeløpet, sier Berge.

I 2009 fikk Nordreisa skytterlag utbetalt forskuddsutbetalt 589.000 kroner i spillemidler for arbeidet med Skytebanen i Kjelderskogen i Reisadalen. Utgangspunktet for utbetalingen var et udatert kostnadsoverslag som trolig stammer fra 1996. Anlegget er kostnadsberegnet til 1,6 millioner.

Fikk flere tips om feil

Flere skyttere reagerte på utbetalingen, og kommunen ble både skriftlig og muntlig orientert om at grunnlaget for utbetaling av midler var feil. Baneanlegget var ikke ferdig, ikke bygget i henhold til planen, arealet var dobbelt så stort, og flere av installasjonene i kostnadsoverslaget var heller ikke utført, ble det hevdet. Dette ble ikke fulgt opp av kommunen.

I følge Nordreisa Skytterlaget ble pengene de fikk i hovedsak brukt til å dekke gjeld i et helt annet prosjekt som laget var involvert i: Konkurstruede Kjelderen Samfunnshus.

Nordreisa kommune og en rekke enkeltpersoner hadde kausjonert for gjeld i prosjektet. Nedbetalingen med skytebanepengene førte nå til at kommunen slapp unna garantiansvaret.

I 2010 og 2011 jobbet skytterlaget med å ferdigstille et slags regnskap. De manglet imidlertid kvitteringer for 687.000 kroner. Disse skal angivelig ha forsvunnet i en brann samme år som den lange byggeprosessen ble påbegynt.

Overså feil under befaring

Til tross for at kommunen hadde mottatt flere varsler om feil, ble det knapt anført en merknad da kulturkonsulent Ruth Uhlving og en representant for teknisk etat i september 2011 gjennomførte en befaring på skytebanen. Allerede i juni samme år hadde Uhlving undertegnet på en sluttregnskapserklæring om at anlegget var bygget og fullført i samsvar med planen.

Seinere samme høst ble det gjennom flere oppslag i Nordlys dokumentert mangler ved anlegget. Blant annet at arealet i søknaden var dobbelt så stort som selve baneanlegget, og at en kulefanger til 31.000 kroner ikke fantes på baneområdet. Kulturkonsulent Ruth Uhlving kommenterte påstandene med at kommunen ikke hadde noen tradisjon for å bruke målebånd og spade når de foretok slike befaringer.

I juni år gjennomførte Uhlving en ny befaring sammen med ordfører Lidvart Jakobsen. Heller ikke nå fant man vesentlige avvik. Kun en regnefeil som førte til at kostnadsoverslaget ble justert med 103.000 kroner.

I september i år tok kulturdepartementet tak i saken etter å ha mottatt flere henvendelser om feil og mangler. Nordreisa kommune ble bedt om å forklare seg. I svarbrevet heter det at man nå har oppdaget at arealet i planen er dobbelt så stort som virkeligheten i terrenget, og at man har oppdaget en ny regnefeil i kostnadsoverslaget.

- Medvirket til svindel

Kontrollutvalget i Nordreisa har fått flere henvendelser om Skytebanemidlene, men har avvist å behandle den. Under utvalgets siste møte 2. oktober i år, karakteriserte utvalgsmedlem Asbjørn Fredriksen saken som grov svindel med spillemidler.

- Min konklusjon er at Nordreisa kommune ved godkjenningen aktivt prøver å skjule at Nordreisa skytterlag har svindlet grovt ved søknad og anvendelse av spillemidler, heter det i hans protokolltilførsel.

Nordreisa skytterlag har avvist at de har forsøkt å få ut spillemidler på urettmessig grunnlag. Men i årsberetningen fra 2010 framgår det at man på det tidspunktet ikke er helt sikre på at alt er i orden.

I et av kapitlene kommenterer styret at det ennå gjenstår å godkjenne regnskapet for få ut de siste 100.000 kronene av spillemidlene:

«Om det på noen måter kommer fram at vi ikke har utført noe vi skulle ha utført får vi ordne det så snart det blir sommer».

Forholdet rundt at de 589.000 kronene de har fått utbetalt, i hovedsak er brukt til å dekke gjeld i et annet prosjekt, blir kommentert slik i årsberetningen:

« Har hatt samtale med formannen i samlaget. De hadde ikke noe med hva vi brukte pengene til. Det samme sa fylkeskommunen v/ Jonny Håndstad. Men alt må være utført».

Artikkeltags