Seismikkundersøkelsene i Vesterålen viste liten effekt på forekomsten av fisk i området. Men det gjør ikke inntrykk på fiskerne. De er like skeptiske som før.

Havforskningsinstituttets rapport om effekten av seismikk på fisk utenfor Vesterålen vil trolig bli omfavnet av oljetilhengere. Rapporten forteller at seismikkaktiviteten på Nordland VII-feltet sommeren 2009 hadde liten effekt på fisken i området. Mens fangstene på line gikk ned, gikk garnfangstene opp.

– Fiskens reaksjoner på seismikkaktiviteten var ikke all verden, og fangstendringene vi registrerte var ikke dramatiske, oppsummerer Havforskningsinstituttets forskningsdirektør Ole Arve Misund.

Avviker fra andre funn

Resultatene fra undersøkelsen har vært imøtesett med stor spenning av både fiskerinæringen og oljeindustrien. Funnene er ventet å få konsekvenser for i hvilken grad myndighetene vil tillate oljenæringen å bruke seismikk i fiskerike områder.

Funnene avviker fra resultatene i tidligere studier som har fortalt om betydelige reduksjoner i fangsten for trål og line ved seismikkundersøkelser. Havforskningsinstituttet sier da også at konklusjonene gjelder bare for det aktuelle området, i det aktuelle tidsrommet og med den type seismikk som ble brukt.

Målbare resultater

Resultatene viser at seismikkaktiviteten førte til merkbare endringer i fiskens atferd i form av økt svømmeaktivitet. Havforskningsinstituttet mener det er sannsynlig at den økte svømmeaktiviteten forklarer fangstendringene.

– Når garnfangstene går opp mens linefangstene går ned, er det trolig fordi fisken er blitt mer aktiv. Den er mindre opptatt av å spise agnet på lina, og har tilsvarende større risiko for å gå i garn, sier forskningsdirektør Ole Arve Misund.

Like skeptiske

Seismikkrapporten gjør ikke inntrykk på fiskerne. Fiskere som var til stede da rapporten ble presentert ser annerledes på funnene.

– Rapporten bekrefter at det er en skremmeeffekt. Fisken blir skremt av seismikken og endrer atferd. Seien begynte å trekke seg ut av området, sier rådgiver Elling Lorentsen i Norges Fiskarlag til NTB.

Han understreker at fiskerne registrerte det samme, både i 2007 og 2008 da det også var seismikkaktivitet utenfor Vesterålen.

Leder Tom Tobiassen i Nordland Fylkes Fiskarlag sier til NTB at rapporten har åpenbare svakheter når den ikke med sikkerhet forteller hva som skjedde med seien, den kommersielt viktigste arten i Vesterålen om sommeren.

Høyre glade

Høyres energipolitiske talsmann Siri A. Meling sier til NTB at hun er glad for at faktagrunnlaget for olje- og gassaktivitet i Lofoten og Vesterålen nå er utvidet.

– Vi håper undersøkelsen bidrar i positiv retning når de rød-grønne fatter interne vedtak i forbindelse med forvaltningsplanen.

Høyre har klart signalisert at de ønsker olje- og gassaktivitet i Lofoten.

Bellona var også til stede da seismikkrapporten ble offentliggjort. Rådgiver for miljøforvaltningen i Bellona, Sigurd Enge, sier til NTB at han i likhet med fiskerne mener rapporten underbygger at seismikk skremmer fisken.

– Skremmeeffekten er reell, og arealkonfliktene mellom oljenæringen og fiskerinæringen er ikke avblåst, sier han.