SVARTSKOGEN I MANNDALEN En historisk dag for samiske rettigheter ble feiret i Svartskogen i går.

Innerst i Manndalen ligger det 116 kvadratkilometer store området som Høyesterett har vedtatt eies av folket i Manndalen i Kåfjord kommune.

Vel ti år etter at kampen for den lokale eiendomsretten startet, og to og et halvt år etter den banebrytende høyesterettsdommen, vrimler det av folk i dalen. Syngende barn med samiske flagg fra Fossen barnehage tar imot de vel 80 deltakerne på Aja Samiske senters konferanse om Svartskogsaken. Verdensartist Mari Boine setter også tonene for det hun omtaler som en historisk hendelse.

Samisk eiendom

– Dette er det første området i sameland som eies kollektivt av samene, sier Boine som joiket om «Det ukjente» og som sang en av sine tidlige protestsanger «Natta er over».

Dommen i Svartskogsaken ble både faglig belyst og feiret. En drøm er gått i oppfyllelse for alle som jobber for samenes sak.

– Svartskogdommen har rekkevidde langt utover Manndalen og Norges grenser. Det som har skjedd her har styrket samiske rettigheter i det norske rettssystemet, og har vakt oppmerksomhet internasjonalt. En lokal rettighetskamp er blitt et internasjonalt eksempel, et look to Gàivuotna, look to Norway!, sier Ole Henrik Magga, leder i FNs Permanente Forum for urfolkssaker.

Historisk markering

Det har lenge vært stille rundt Svartskogdommen som kom i november i 2001. Feiringa i går var den største markeringa som er holdt for den lange kampen som startet på begynnelsen av 90-tallet. Manndalingene mente de hadde kollektiv eiendomsrett til området de har høstet av og forvaltet i over hundre år. Det mente Høyesterett også.

Eilif O. Larsen som har gått i bresjen for Svartskog-saken og som nå er oppnevnt som formann i foreninga for Svartskogen, tror ikke befolkninga i Manndalen er blitt verken mer eller mindre samiske etter dommen.

– Vi har påberopt oss urfolksrettigheter i denne saken. Men vi legger ikke skjul på at spørsmålet om du er same eller ikke same i Manndalen har vært og er konfliktfylt. Den debatten vil fortsatt leve. Svartskogen tilhører likevel alle manndalinger, samiske og norske, sier Larsen.

Får betydning i sameretten

Det er likevel uvanlig i norsk rett å gi eiendomsrett til et ukjent antall eiere. Høyesterett slo fast at det er beboerne i Manndalen til enhver tid som eier og kan høste av Svartskogen.

– Slik bruk er i tråd med samisk kultur. Dommen innebærer også en endring i synet på samisk sedvane, en rettsavgjørelse som må få betydning for den videre samerettsdebatten, sier manndaling og advokat Susann Funderud Skogvang.