Et alpinanlegg i Sæterlia i Surnadal kommune på Nordmøre må utsette sine planlagte utbedringer etter at Sametinget gjør krav på å utbedre området først.

Det melder Tidens Krav.

Surnadal kommune går nemlig inn i Trollheimen der samene har drevet reindrift siden 1870-tallet. Men en egen lov gir samiske kulturminner eldre enn 100 år eget vern.

Ikke hørt om samer

Daglig leder for alpinanlegget, Harald Bredesen, fortviler.

- I det aktuelle området vi har søkt konsesjon for har verken grunneiere eller lokalhistorieinteresserte noen som helst kunnskap om at samer har hatt tilhold der, sier han.

Det er et dokument fra 2003 som har utløst det hele.

En privatperson ba da fylkeskommunen om å gjøre undersøkelser etter spor av eventuelle gamle samiske bosetninger i området. Vedkommende mente å ha opplsyninger som beviste at samer drev med reindrift i området på 1800-tallet.

- Opplysningene var av en slik karakter at vi har funnet det riktig å varsle Sametinget, sier arkeolog Trond Eilev Linge til Tidens Krav.

Utbygger må dekke kostnader

Sametinget har i brevsform til alpinselskapet varslet at de kommer på befaring, men at det tidligst blir i august. De understreker at utbygger er pliktig til å dekke alle kostnader forbundet med dette.

Videre påpekes det at det ikke under noen omstendigheter kan utføres maskininngrep i området før det er befart og Sametinget har gitt sin tillatelse.

Ordfører fortviler

Også ordfører i Surnadal, Mons Otnes, er oppgitt.

- Hvis det først skal gjøres undersøkelser i området, kunne i det minste Sametinget sørget for at de ble utført så raskt at det ikke forsinker våre utbyggingsplaner. Nå taper vi en sesong og store pengesummer, sier han.