Sametinget stiller krav om sjølaksefisket

Sametinget krever å få være med når norske myndigheter skal drøfte reguleringene i årets sjølaksefiske med Russland og EU. Illustrasjonsfoto.

Sametinget krever å få være med når norske myndigheter skal drøfte reguleringene i årets sjølaksefiske med Russland og EU. Illustrasjonsfoto. Foto:

Artikkelen er over 9 år gammel

Vil delta i drøftinger.

DEL

Sametinget krever å få være med når norske myndigheter skal drøfte reguleringene i årets sjølaksefiske med Russland og EU.

Slike drøftinger kan innebære at Norge blir utsatt for et internasjonalt press, som gir ytterligere argumenter for elveeiere, sportsfiskere – og miljømyndigheter – som vil begrense, eller helst forby dette fisket.

Kravet fra Sametinget er satt fram i et brev som Sametingets visepresident, Marianne Balto, har skrevet til statsråd Erik Solheim (SV). Der rettes det også kritikk mot Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Miljøverndepartementet fordi Sametinget ikke ble kontaktet før beslutningen ble tatt om å konsultere Russland og EU om reguleringene av sjølaksefisket i Norge.

– Informasjonsplikt

«I henhold til ILO-konvensjonen nr. 169 artikkel 6 og konsultasjonsprosedyrene mellom statlige myndigheter og Sametinget skal Sametinget ha informasjon på alle stadier i behandlingen av saker. Det er ikke overholdt i denne saken», skriver Marianne Balto.

Initiativet til å drøfte laksereguleringene med Russland og EU ble tatt av DN i januar, og har fått tilslutning fra Miljøverndepartementet. DN påpekte at representanter for Russland – under uformelle drøftinger i NASCO (Den nordatlantiske organisasjonen for bevaring av laks) – har uttrykt bekymring for det norske fisket av laks fra russiske elver.

Marianne Balto skriver i brevet til Erik Solheim at hun ikke kan se at Norge har «en absolutt plikt» etter havrettskonvensjonen og NASCO-konvensjonen til å konsultere andre land om regulering av sjølaksefiske.

Samiske rettigheter

Marianne Balto skriver videre at reguleringen av sjølaksefisket under alle omstendigheter berører samiske rettigheter og interesser direkte, noen som skulle ha medført at Sametinget ble konsultert.

Hun krever nå at Miljøverndepartementet tar kontakt med Sametinget om de synspunkter Norge vil innta i drøftingene med Russland og EU. Hun mener at det også er «naturlig og nødvendig» at Sametinget deltar i den norske delegasjonen som skal drøfte denne saken i NASCO.

«Jeg vil allerede nå signalisere at slike synspunkter sterkt må framheve de forpliktelser både Norge, Russland og de enkelte EU-landene har overfor samene og samenes materielle naturgrunnlag etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter», skriver Sametingets visepresident.

Nær kontakt

Møtet i NASCO skal holdes i Oslo den 26. februar, får NTB opplyst. Miljøverndepartementet har ennå ikke svart på brevet fra Sametinget.

Et svar vil bli gitt i nær framtid, opplyser avdelingsdirektør Steinar Hermansen til NTB. Han sier at Miljøverndepartementet har nær kontakt med Sametinget i spørsmål som gjelder villaksen.

– Det vil også gjelde i denne saken, sier Steinar Hermansen. (©NTB)

Artikkeltags