Ett av svarene er konferansen Digitale Nabokjerringer, som arrangeres på Universitetet i Tromsø 22. og 23. mars.

– Målet med konferansen er at vi skal lære oss å ta til motmæle i debatter på internett og ellers i hverdagen, sier Lájlá Helene Eira i Samiske Studenters Forening i Tromsø (SSSR).

Nettrasisme

Bakteppet er blant annet de sterke rasistiske utslagene som kom til syne da søknaden om å innlemme Tromsø i det samiske språkområdet ble debattert i fjor.

– Slike debatter, med rasistiske og diskriminerende ytringer, har vi sett flere andre steder i Nord-Norge, og vi vil lære oss å håndtere dem bedre i framtiden, sier Eira.

Statsminister Jens Stoltenberg la i sin nyttårstale vekt på debattklimaet i Norge både før og etter 22. juli, og siktet da spesielt til anonyme innlegg på nettet. Arrangørene bak Digitale Nabokjerringer lurer på om dette også gjelder for debatten om det samiske og om det er noe de kan ta med seg.

– I likhet med statsministeren mener vi at det ikke er riktig å sensurere meninger eller kvele debattene. Vi skal tåle det ubehagelige, og poenget her er at vi ikke vil sitte og syte. Vi vil ut av offerrollen og heller møte slike debatter med kunnskap mot ukunnskapen, sier Risten-Márja Inga.

Det er ikke bare på nettet at de opplever hverdagsrasismen og diskrimineringen.

– Vi var flere unge samer som opplevde mange flere negative kommentarer på grunn av vår etniske identitet, og vi snakket om hvordan det hadde blitt vanskeligere å være same i byen. Man tar det jo til seg, sier Eira.

Resolusjon

Áike Selfors i Sametingets ungdomspolitiske utvalg (SUPU) mener at det forventes mye av samisk ungdom om hvordan de skal argumentere mot negative holdninger.

– Dette er et av poengene med konferansen. Det er mye sinne og hat i argumentasjonen mot det samiske og vi vil oppfordre til debatter med en konstruktiv tone, sier han.

– Vi havner nemlig ofte i slike debatter, der vi skal forsvare det samiske.

Til konferansen i mars kommer det en rekke foredragsholdere, deriblant likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

– Vi vil da høre foredrag fra forskjellige personer med forskjellig bakgrunn og med en forskjellig historie, sier arrangørene.

– Vi skal lære av dem, og konferansen skal også ende opp i noe konkret; en resolusjon.

Ikke sinte

På konferansens andre dag står nemlig idémyldring og workshops på programmet.

– Det høres umulig ut å endre så sterke holdninger som ble avdekket under debatten i fjor?

– Vi kan i hvert fall bidra med det vi har lært, sier Selfors.

– Og vi hadde selvsagt ikke arrangert konferansen om vi ikke trodde vi kunne bidra, sier Eira.

Både Tromsø kommune og Troms fylkeskommune er invitert.

– Vi håper virkelig at de kommer – og at også flere ikke-samer finner det interessant å komme, sier Eira.

– Vi vil legge debatten fra i fjor bak oss og ikke være sinte, men heller se framover på en positiv måte. Målet er å endre folks holdninger til det samiske, og det skal vi gjøre på en morsom måte – med glede.