Facebook er et nytt nettsamfunn som den siste tiden for alvor har inntatt Norge.

Har over 90 medlemmer

Samfunnet har i lang tid vært populært USA, men begynner først nå å få fotfeste i Norge.

På verdensbasis har Facebook nesten 20 millioner brukere.

I tillegg til personlige profiler, kretser Facebook omkring ulike temagrupper.

Temagruppene kan dreie seg om alt fra favorrittband til en politisk kampanje.

Nylig dukket gruppen "Interesseorganisasjonen Mot Samer" opp.

Denne har etterhvert vokst seg nokså stor og har til nå samlet over 90 medlemmer.

Oppfordrer til undertrykkelse

I gruppas "formålsparagraf" står det blant annet:

"Dette er en gruppe som på generellt grunnlag støtter og oppforderer til psykisk og fysisk undertrykkelse av samer; angivlig Norges urbefolkning"

Gruppa skriver videre om den samiske befolkningen:

"Dere har heller ingen rett til å kreve noe som helst av riket eller det norske folk så lenge dere ikke deltar til, eller bidrar med, verdiskapning"

Det som dessuten har skapt reaksjoner er gruppas logo, som er et brennende samisk flagg.

Gruppa er blitt rapportert til SOS Rasisme.