Familien til Yalda har i dag stevnet staten fordi de mener at staten ikke har gjort en selvstendig vurdering av 9-årige Yaldas situasjon, og i så måte brutt FNs Barnekonvensjon.

Yalda og hennes familie, som er bosatt i Tromsø, har fått avslag på asylsøknaden og står nå i fare for å bli sendt ut av landet. De har oppholdt seg i Norge siden 2005.

- Vi håper nå at hun får utsatt utreisen i påvente av en eventuell rettssak, sier Eva Gran i støttegruppa, som sier at hun regner med at det kan ta noen måneder.

Det er advokat Arild Humlen som har sendt stevninga. Han er jobber også med den mye omtalte Nathan-saken i Bergen, som er i samme situasjon som Yalda.

– Vi mener at norske myndigheter ikke har foretatt en forsvarlig og balansert behandling av saken når det gjelder barnets beste. Dessuten er barnet her gjort ansvarlig for foreldrenes handlinger, sier advokat Arild Humlen til NRK.