Karlsøy er den kommunen i Norge som har nest mest felte ryper i 2010/11, ifølge Statistisk sentralbyrå. I jaktåret 2010/11 ble de felt omlag 5100 ryper i Karlsøy. Totalt i Norge ble det felt 195.000 ryper. Det er en oppgang på nesten 20 prosent siden bunnåret 2009/10.

Overraskende

- Oi, det var overraskende! sier Stein-Ole Sommerseth, fylkessekretær for Troms Jeger- og fiskeforbund.

Han sier at øyene nord for Tromsø tradisjonelt har vært veldig gode rypeområder, men at det er overraskende at Karlsøy ligger så høyt på landsbasis.

- Jeg var selv der for mange år siden og jaktet rype, og også da var det bra med fugl, sier Sommerseth.

Fra 100.000 til 17.000 i Finnmark

Finnmark er et av to fylker der det er stor nedgang. 17 000 ryper ble felt i Finnmark i 2010/11, hele 25 prosent færre enn det foregående jaktåret. I jaktåret 2005/06 ble det felt 100 000 ryper.

- Svaret på hvorfor det er så stor nedgang er et komplekst bilde, sier Einar Asbjørnsen, nestleder i utmarksavdelinga og vilansvarlig hos Finnmarkseiendommen.

Han mener det er naturlig småviltbestanden går opp og ned, men erkjenner at det er en voldsom nedgang i Finnmark. Asbjørnsen tror det er flere årsaker til dette.

- Vi har bra med smågnagere her, blant annet. Men det er vanskelig å si, og det kan blant annet ha med klima å gjøre, samt at tregrensa har beveget seg oppover, sier Asbjørnsen.

Innførte dagskvoter

Asbjørnsen sier at småviltjakta var uregulert fram til 2008, og at det i 2008 ble innført dagskvoter.

- Det kan ha bidratt til å redusere fangsten. Antall tilreisende jegere har også blitt redusert siden da, sier han.

Asbjørnsen tror at den verste nedturen er over.

- Jeg tror vi vil se en stigning de neste årene.