Ridder Harald

Av
Artikkelen er over 15 år gammel

I går ble tidligere universitetsdirektør Harald Overvaag slå tt til ridder av første klasse av St. Olavs orden.

DEL

Den høye utmerkelsen får han for mangeårig innsats i oppbyggingen av Universitetet i Tromsø.

Det var fylkesmann Vilgunn Gregusson som sto for den offisielle overrekkelsen av medaljen og diplomet som følger med utnevnelse til ridder av første klasse av Sanct Olavs Orden. Fylkesmannen deler medaljen ut på vegne av kongen.

Overrekkelsen skjedde ved en tilstelning i Sparebankens festsal i går formiddag og familie, kolleger og venner var samlet for å hylle Ridder Harald for sin mangeårige innsats for Universitetet i Tromsø. Han høster også stor honnør for sin innsats i utallige styreverv i en rekke bedrifter, blant dem Mack, Sparebanken Nord-Norge, Asko Nor, NORUT og Barlindhaug.

Mange verv

Harald Overvaag har vært ved universitetet i 34 år, helt fra den spede begynnelsen. Han begynte i 1969 som konsulent, gikk videre som kontorsjef og assisterende direktør, før han i 1978 ble direktør for universitet. Han gikk av i denne stillingen i 2001 og er i dag ansatt som senior rådgiver. I tillegg til jobben som direktør, har Overvaag en rekke nasjonale og internasjonale styreverv innen universitetssamarbeidet.

De mange gratulantene som i går hyllet Tromsøs nyslåtte ridder la alle sammen vekt på hvilken helt sentral og betydningsfull rolle Overvaag har hatt i oppbyggingen av universitetet. Ikke minst la de vekt på hva opprettelsen av dette har betydd for ikke bare Tromsø, men hele landsdelen.

Overvaag har i sin tid ved UiTø jobbet sammen med sju rektorer og den åttende i rekken, Jarle Aarbakke, var en av de mange gratulantene i går. Det var også UiTøs første rektor, Peter F. Hjort og tidligere rektor Tove Bull. Overvaags nære venn og direktør ved Universitetet i Bergen, Kåre Rommetveit og barndomsvenn og partner Johan Petter Barlindhaug sto også i rekken av gratulantene. Gratulere gjorde også tidligere direktør Willy Haugli via en hilsen fra solfylte Spania.

«For menneskeheten»

Overvaag følte en stor grad av glede og takknemlighet over den æren han ble vist i går og var snar med å takke alle gode medarbeidere han har hatt opp gjennom årene. Han rettet også stor takk til Tove Bull, Willy Haugli. Peter F. Hjort og Kåre Rommetveit som foreslo at Overvaag skulle bli ridder, og han rettet en helt spesiell takk til sin familie, som var til stede ved overrekkelsen.

Sanct Olavs Orden ble innstiftet 21. august 1847 av kong Oscar I. Navnet ble valgt til minne om Olav den hellige. Gjennom denne etterlevningen fra korstogtiden har kongen anledning til å hedre personer «for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten,» som det heter i statuttene.

Artikkeltags