Utslipp av lykkepiller i havet kan gjøre reker mer utsatt for å bli spist av fisk eller fugl.

Det viser en ny forskningsrapport fra University of Portsmouth i England.

Det er er forskning.no som omtaler rapporten som viser at utslipp av antidepressiva i havet kan skade de naturlige næringskjedene.

Gikk mot lyset

Forskerne har gjort forsøk for å se hva som skjer når det antidepressive stoffet fluoksetin kommer i kontakt med reker.

Det viste seg at rekene som fikk i seg stoffet, hadde fem ganger så stor sjanse for å bevege seg mot lyset i stedet for fra det, skriver forskning.no.

Svært upraktisk all den tid det for reker er naturlig å trekke ned i mørket for å gjøre seg usynlige for rovdyr. I lyset vil rekene synes bedre, og bli et lettere bytte for fisk og sulten sjøfugl.

Trøsten får være at de antakelig dør lykkelig.

Koffein er påvist

Stoffet fluoksetin kommer ut i elver og hav som avfallsstoffer i menneskers avløpsvann.

Det har man også sett med andre stoffer. I Tromsø har det blant annet vært påvist mye koffein i avløpsvannet som slippet ut i sjøen.

Vi kan finne spor i havet etter mye av det vi mennesker konsumerer, sier biolog Alex Ford, ansvarlig for den britiske studien, i en pressemelding.

Påvirker økosystemer

Ford og kollegenes forsøk viste at rekene forandret adferd når de ble utsatt for samme mengde dop som man finner i avfallsvann fra elver og elvemunninger i England og Wales.

Studien gir en indikasjon på at menneskers vaner og levesett kan påvirke økosystemene rundt oss på uante måter, ifølge forskning.no.