– Vi er forbanna, og avventer avisens svar før vi eventuelt bringer saken inn for Pressens faglige utvalg, sier Truls Fyhn til Nordlys.

Bakgrunnen for politimesterens irritasjon er artikkelen "HA-sjef voldtektssiktet" som sto på trykk i Nordlys 19. januar i år. Det går det fram at den 46 år gamle lederen for Hells Angels i Tromsø også er siktet etter voldtektsparagrafen, det er informasjon som ikke har vært kjent tidligere. 46-åringen fikk i rettsmøtet forlenget sin varetektsfengsling med fire uker med brev- og besøksforbud.

Skriver brev

I et brev til Nordlys skriver Fyhn at han er "...kjent med at journalist Ragnhild Gustad før rettsmøtet ble lukket, har kikket i dokumentene til forsvareren når denne har vært uoppmerksom."

Videre skriver Fyhn: "Politi- og påtalemyndighet reagerer sterkt på en slik frekkhet fra journalistens side som sjokkerer."

– Nordlys har en journalist ansatt som ikke har den etiske og moralske sans som er helt avgjørende for at man skal fungere sammen. Journalisten har sneket og lurt til seg informasjon som hun visste hun ikke hadde krav på, sier Fyhn til Nordlys.

Ikke ulovlig

I brevet refererer han til domstolsloven paragraf 199 hvor det står at det er ulovlig å gjøre kjent informasjon som kommer fram i et lukket rettsmøte. Overfor Nordlys sier imidlertid Fyhn av avisens journalist neppe har gjort noe ulovlig all den tid hun tilegnet seg informasjonen før rettsmøtet ble lukket.

– Jeg kan i denne saken ikke se at jeg har gjort noe som er ulovlig eller uetisk, eller vært arrogant eller frekk, misbrukt noe tillitsforhold, tilsneket meg innsyn i saksdokumenter eller på noen måter brukt unormale arbeidsmetoder, sier Nordlys-journalist Ragnhild Gustad som skrev saken.

Gustad legger til:

– Hvis jeg hadde trodd at jeg var den som kunne kritiseres for måten jeg nærmest ufrivillig fikk informasjon på, hadde jeg vel ikke sagt noe til advokaten om hvordan jeg fikk informasjonen.

Ikke snoking

Journalisten forklarer at siktelsen lå på bordet til forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen da hun snakket med han før rettsmøtet. Hun registrerte at det sto "paragraf 192" i det første punktet i siktelsen – uten at det var noe bevisst forsøk på å lese siktelsen eller snoke i papirer.

Forsvarer Bjørn Morten Litveit Hansen reagerer kraftig på framgangsmåten, og har også tatt saken opp med tingretten og politiet. Han omtaler Nordlys' adferd i retten som "uanstendig" og som en "krenkelse".

– Jeg har min arbeidsplass i retten, og sitter der med mine dokumenter. Jeg reagerer på at Gustad oppsøker meg på min arbeidsplass, og nytter høvet til å lese mine dokumenter når jeg blir blir nødt til å ta en telefon, sier Hansen til Nordlys.

Tar ikke selvkritikk

Anders Opdahl, konstituert sjefredaktør i Nordlys, kan ikke se at avisen har gjort noe kritikkverdig i saken. Opdahl peker på at journalisten i så fall ikke ville kontaktet advokaten etterpå og informert om hvordan man fikk tak i informasjonen.

– Vi har vært tilstede i et rettslokale som er et offentlig sted, og observert et dokument som lå framme hvor en siktelse er beskrevet. At Hells Angels-lederen i Tromsø er siktet for voldtekt er noe vi mener er av offentlig interesse, sier Opdahl.

Opdahl reagerer også på at Fyhn i sitt poeng gjør det til et poeng at ingen i politi eller påtalemyndigheten ble kontaktet før publiseringen.

– Ifølge Vær varsom-plakaten kvalifiserer man til tilsvarsrett og samtidig imøtegåelse dersom man er utsatt for et angrep eller sterke beskyldninger. Jeg kan ikke se at påtalemyndigheten ved å ta ut en siktelse er en utsatt part. Derimot har vi, som vi skal gjøre, gitt siktede anledning til tilsvar gjennom sin forsvarer.