Gå til sidens hovedinnhold

Reagerer på pelsdyr-dokumentar på TV2

Artikkelen er over 12 år gammel

Kåfjord-oppdretter Levin Mikkelsen.

Pelsdyrnæringa reagerer kraftig på innholdet i TV2-dokumentaren ”Et skinn av velferd” som sendes mandag kveld (kl. 22.30) Filmen avdekker pelsdyrgårder med kritikkverdige forhold.

"Dette er heldigvis ikke representativt for norsk pelsdyrhold", heter det i en pressemelding fra Norges Pelsdyralslag.

Jobber for god dyrevelferd

- I likhet med landbruksministeren som intervjues i dokumentaren, syns også vi det er vanskelig å kommentere filmmateriale vi ikke kjenner opprinnelsen til. Uansett tar vi sterkt avstand fra vanskjøtsel av dyr. Vi jobber aktivt for god dyrevelferd, blant annet gjennom vår handlingsplan for dyrevelferd og kvalitetssikring i pelsdyrholdet, sier oppdretter og krinslagsleder Levin Mikkelsen fra Kåfjord i Nord-Troms.

Pelsdyralslaget viser til Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) som i en rapport, utarbeidet på oppdrag fra Mattilsynet i mai i år, konkluderer med at velferden for norske pelsdyr er godt ivaretatt. Innen 1. januar 2009 skal alle norske pelsdyrgårder tilfredsstille kravene i Forskrift om hold av pelsdyr.

Norges Pelsdyralslag jobber dessuten for å utvikle et kompetansebevis for pelsdyroppdrettere.

– Enhver som har ansvar for dyr, har også ansvar for å ivareta dyras velferd og helse på best mulig måte. For en god oppdretter er det en selvfølge at dyr som skader seg eller blir syke får den nødvendige oppfølgingen, understreker Mikkelsen.

- Ulovlig materiale

Han sier videre at han har tillit til at Mattilsynet, som fører tilsyn med alt norsk husdyrhold, setter i verk de tiltak som måtte være påkrevd for å forhindre at produsenter som ikke ivaretar dyras velferd får fortsette.

Levin Mikkelsen håper folk flest forstår at det som vises i dokumentaren ikke er forenlig med hva norske oppdrettere står for.

– Dette har ingenting med profesjonelt husdyrhold å gjøre. Et godt og riktig dyrehold forutsetter at man tilfredsstiller de lover og regler som finnes. Dette arbeider næringa for, sier Mikkelsen i pressemeldinga fra Norges pelsdyralslag.

Organisasjsonen har sendt et brev til TV2 der man stiller seg kritisk til bruken av filmmateriale fra "Nettverk for dyrs frihet". Pelsdyralslaget mener nettverket har tilegnet seg materialet på ulovlig vis.