Derfor skal saken opp i Høyesterett.

I tingretten ble måleresultatet, som viser at BMW-en som suste forbi fotoboksen ved Troms Fisk hadde en hastighet på 199 kilometer i timen, forkastet.

Det samme skjedde i lagmannsretten, begge gangene fordi man skal være 100 prosent sikker på at hastigheten er korrekt – og risikoen for feil ved måling med fotoboks er større jo høyere hastigheten er.

ATK-systemet, som måle-systemet i fotoboksene heter, er ikke ment for så enorme hastigheter som vi her snakker om.

Strekningen hvor mannen med BMW-en ble mål, har en fartsgrense på 70 km/t.

Har kjørt fort

Politiet mener de er 100 prosent sikker på at bilen hadde en hastighet på minimum 187 km/t, og 99 prosent sikker på at den hadde en hastighet på 193 km/t.

I tingretten ble mannen dømt for å ha kjørt imellom 130 og 140 km/t. Mannen selv har forklart at formålet med bilturen var å teste den, men at han ikke holdt høyere fart enn rundt 100 km/t.

I lagmannsretten mente flertallet – som i tingretten – at det ut over enhver rimelig tvil er bevist at tiltalte kjørte i minst 140 km/t, men at målingene, som gikk litt ut over sikkerhetskravet, ikke kan utelukkes å være feil.

Ble fotgjenger

I lagmannsretten ble mannen dømt til samme fengselsstraff som tingretten, 21 dager. I tillegg mister han førerkortet i to år, sju måneder lengre enn hva tingretten kom fram til.

Dette var imidlertid ikke godt nok for påtalemyndigheten, som anket dommen fra lagmannsretten, og 3. januar må førstestatsadvokat Lars Fause møte i Høyesterett.

– Det er en ganske spesiell sak, og utfordringen ligger i å forklare hvordan den tekniske målingen foregår, og denne typen sak har aldri tidligere vært oppe for Høyesterett, sier Fause.

Påtalemyndigheten har tapt saken i to rettsinstanser fordi målingene er så vidt mer unøyaktig enn de etter reglene kan være. Grunnen er at det har gått så rasende fort at systemene, som ble utviklet på 80-tallet, sliter med å virke presist nok i denne sort hastigheter.

Spent på utfallet

– I veien ligger det kabler som reagerer på trykk. De sender ut 4.000 pulser i sekunder, og disse pulsene er utgangspunkt for målingene. Når det går så fort som 199 km/t har seks pulser registrert bilen, forteller Lars Fause.

Hastigheten måles for de to første akslingene og hastigheten bli kun godkjent om det er avvik på mindre enn to km/t på de to målingene.

I denne situasjonen ble det målt hastighet på 199 og 200 km/t, som dannet grunnlag for når bilen passerte fotolinjen – og bildet ble tatt.

– Bilen er akkurat på fotolinjen, som også er kontrollelement og underbygger at den målte hastigheten er rett, mener Fause, som er spent på utfallet av saken i Høyesterett:

– Problemet er at den tredje og siste kontrollen, nemlig måling av akselavstanden på kjøretøyet, har et større avvik enn det Vegdirektoratets interne retningslinjer godkjenner. Det er dette som blir sakens «springende» punkt i Høyesterett, avslutter Fause.