Sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Klemet Erland Hætta, er provosert over det han oppfatter som arroganse fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN) i forhold til motorferdsel i utmark.

- Som vanlig legger direktoratet størst vekt på hensynene til stillhet og ro fremfor nyttebruk. Fra et samisk ståsted blir dette direkte tullete. Det provoserer meg at direktoratet nærmest bagatelliserer tradisjonell samisk naturhøsting som fortsatt er en viktig del av husholdsøkonomien og kulturen i mange lokalsamfunn her i nord, uttaler Hætta.

Hætta mener at det bør gjennomføres flere forskingsprosjekter som kartlegger samisk naturbruk og bruk av motoriserte kjøretøy i utmark, spesielt siden DN åpenbart har operert med stor grad av antakelser i arbeidet med revisjon av motorferdselsloven. Han mener også at det vil være naturlig at Sametinget gjennomfører konsultasjoner med Regjeringen i denne saken.

- Jeg vil understreke at det er nødvendig med en gjennomgang og opprydding i regelverket. Det er også positivt at kommunene fortsatt skal ha en rolle i forvaltningen av regelverket. Jeg er imidlertid av den oppfatning at en del av de forslagene som DN nå har presentert er lite realiserbare. Blant annet vil midlertidige regler for Nord-Troms og Finnmark skape unødvendig usikkerhet, påpeker Hætta.