- Jeg tror ikke det finnes noen tilsvarende bortføringssak, jeg har i alle fall ikke hørt om noe som ligner, sier privateterforsker Jan Arnt Skjolde.

Den tidligere politimannen, opprinnelig fra Andøy i Nordland, fikk en nøkkelrolle i operasjonen som førte til at hele familien på fem kom seg ut av Syria med livet i behold.

Ga taktiske råd

- At man faktisk lyktes med dette under så ekstreme forhold, det er en flott og unik historie i seg selv, sier Skjolde.

Skjolde ble koplet inn i saken kort etter at barnemoren fra Troms hadde bedt om hjelp til å komme ut av Syria. Han betegner sin rolle som rådgiver og pådriver.

- Jeg har knytte familiens pårørende hjemme i Norge til saken på en slik måte at de bortførte ikke ble satt i unødig fare, forklarer han.

Privatetterforskeren har lang erfaring med taktisk etterforskning i politiet, det vil si evne til å se hvilke konsekvenser ulike tiltak i en etterforskning skal få. Skjolde har samarbeider tett med politiet, UD og andre involverte.

Han vil ikke svare på om han selv har vært ute av landet i forbindelse med oparasjonen for bringe familien ut av Syria.

Berømmer mediene

Skjolde berømmer norske medier for "profesjonell tålmodighet" i saken. Mange, inkludert Nodlys, fikk tidlig kjennskap til den dramatiske bortføringen. Men alle har holdt om historien - helt fram til den løste seg og familien var tilbake i Norge.

- Vi ba innstendig om dette og er veldig glad for at det ble tatt til følge. Om saken kom ut tidligere, kunne den fått en helt annen og tragisk utgang. Vi ser jo daglig i mediene hvilke krefter familien har hatt med å gjøre i Syria, sier Skjolde.

TV2 melder at også tyrkisk politi har vært koplet inn i saken gjennom Interpol og bistått familien, etter at de krysset grensen fra Syria tilbake til Tyrkia.

Familien kom tilbake til Norge sent lørdag kveld. Noen timer etter landing på Gardermoen ble 35-åringen ifølge TV2 pågrepet av politiet på Flytoget.

Utfordring av de sjeldne

- Kan du peke på faktorer som ble avgjørende for at det endte godt?

- Det har jeg ikke noe helt og fullt svar på. Det er så mange parametre. Men jeg vil si at de bortførtes egen innsats nede i Syria har vært utslagsgivende. De har befunnet seg i en situasjon som du og jeg ikke kan sette oss inn i dybden av. Å sitte på sidelinja som rådgiver i en slik situasjon, det er en utfordring av de sjeldne, sier privatetterforskeren med base i Asker.