De tillitsvalgte advarer nå mot det de mener er faktafeil i i Forsvarsdepartementets rapport om lokaliseringen av kampfly, skriver an.no.

Ifølge Forsvarsdepartementet er aktiviteten avtagende. I rapporten melder departementet at fra et lavt antall på første halvdel av 1970-tallet, steg antall avskjæringer til et toppunkt på midten av 1980 tallet. Deretter har antallet sunket til bare noen titalls i de senere år.»

Synker ikke

- Det tallet synker ikke nå, og det er ingenting som tilsier at det skal synke fremover, sier kaptein Truls Thorstensen i NOF på vegne av fem arbeidstakerorganisasjoner ved Hovedflystasjonen i Bodø.

Overfor Aftenposten vises det til at etter at Vladimir Putin overtok makten i Russland i 2007, tok den russiske aktiviteten seg opp igjen. Og de norske flyene i Bodø har utført langt flere identifiseringer enn tidligere år som følge av økt russisk aktivitet. .

Bygger opp

Thorstensen mener i følge avisen at departementet underrapporterer aktiviteten i nord.

- Vi vet at russerne tvert imot bygger opp kapasiteten ved å modernisere flyvåpenet og marinefåten i nord-områdene, sier han.

I 2011 dro kampflyene ut 34 ganger for å identifisere fiendtlige fly. 48 fly ble identifisert. Det er samme aktivitetsnivået har det vært også i perioden 2008 til 2010, opplyser kommunikasjonssjef i FOH, oberstløyntnant John Espen Lien.

Innrømmelse

Overfor Aftenposten.no innrømmer Forsvarsdepartementet at formuleringen var upresis:

- Når det gjelder det konkrete forholdet det er spurt om medgir FD at formuleringen kunne vært mer presis enn "noen titalls i de senere år" men hensikten var primært å få frem at det har vært en klar nedgang i antall identifiseringer fra den kalde krigens til dagens situasjon, skriver statssekretær Roger Ingebrigtsen.