Gå til sidens hovedinnhold

- Politiet gjorde meg ruinert og venneløs

Artikkelen er over 8 år gammel

Advokat Asbjørn Krantz får 4,1 millioner kroner i erstatning fra staten. Nå går han til angrep på det norske straffeforfølgingssystemet.

– Jeg har lært noe av prosessen jeg har vært gjennom. Det ga meg en erfaring jeg aldri har tenkt over før, nemlig hvor inni helvetes grusomt det må oppleves for de som går gjennom det norske straffeforfølgingssystemet. Det er en helsedrepende faktor, mener Krantz.

Får 4,1 mill.

Etter flere års kamp, fikk advokaten tirsdag tilsendt dommen etter erstatningssaken mot staten i Borgarting lagmannsrett. Retten tilkjenner ham en erstatning på 4,1 millioner kroner for tapte inntekter etter at politiet og statsadvokatene i 2007 og 2008 gjennomførte en uberettiget straffeforfølging av ham.

Krantz var fra før av tilkjent en erstatning på 1,5 millioner kroner i tingretten, en dom han i 2011 anket.

– Erstatningen vil hjelpe meg til å få tilbake mitt eget liv. Jeg blir ikke rik, men jeg kommer meg gjennom det gjeldshelvetet denne saken har påført meg, sier Asbjørn Krantz til Nordlys.

– Mistet verdigheten

Det var i 2007 tromsømannen ble siktet for medvirkning til grov narkotikakriminalitet etter en telefonsamtale med en klient. Politiet avlyttet samtalen, og Krantz ble etter hvert tiltalt for å ha advart klienten mot en pågående politietterforskning.

Krantz ble i 2008 frikjent for anklagene både i tingretten og lagmannsretten.

I mellomtiden forduftet klientene, og dermed også inntektene. Krantz måtte flytte ut av advokatfellesskapet og legge ned advokatpraksisen. Leiligheten hans i Tromsø ble tvangssolgt i 2010.

– Politiet tok ut en siktelse som gjorde at jeg nærmest ble identifisert som medlem av en amfetaminliga. Jeg ble fratatt verdigheten, jeg mistet kontrollen over min egen økonomi, og jeg mistet omgangsvennene og nettverket mitt. Langt på vei var jeg venneløs. Når folk tror du er kriminell blir du fort isolert, sier Krantz.

– Nyere forskning innen helse viser at nettopp disse tre faktorene – verdighet, kontroll og nettverk – er svært viktige for helsen. Langt viktigere enn pulsklokkehysteriet. Dette går rett inn i den norske straffeforfølgingen, mener Krantz.

– Altfor lange etterforskninger

I 2009 flyttet tromsømannen til Finnmark og tok seg jobb som rådgiver og assisterende reindriftssjef i Reindriftsforvaltninga. Sommeren 2011 flyttet han tilbake til Tromsø.

Før jul startet han advokatselskapet Procursu AS sammen med Tor Arne Simonsen.

– Hos mine egne klienter som går gjennom lange straffeforfølgingsprosesser ser jeg at det får store helsemessige konsekvenser. Det har gått bra med meg, men det handler om at jeg har en sterk personlighet, sier Krantz.

Få ned saksbehandlingstid

Advokaten mener politiet kan gjøre mye for å bedre situasjonen for straffeforfulgte – spesielt ved å få ned saksbehandlingstiden.

– Jeg mener folk som begår kriminalitet skal straffeforfølges. Men som siktet er du fanget av politiet så lenge etterforskningen pågår. Det kan gjerne vare i flere år, mens målet i Norge er å få ned behandlingstiden til tre-fire måneder.

– Dette handler ikke bare om ressurser. I USA er arbeidsevnen og innsatsviljen til politifolk en annen enn hos politifolk i Norge. Det henger nok også sammen med at etterforskere i Norge er dynget ned i alskens byråkratisk arbeid, sier advokaten.

Kan gå til Høyesterett

Borgarting lagmannsrett ga Krantz i stor grad medhold i hans beregning av økonomiske tap som følge av straffeforfølgingen. Totalt erkjenner lagmannsretten at Krantz har tapt 5,4 millioner kroner på prosessen. Retten tar imidlertid et fradrag på 25 prosent av erstatningssummen, fordi de mener Krantz opptrådte på en måte som kunne reise tvil om hans rolle da han ringte sin klient i 2007.

Den delen av dommen vurderer advokaten nå å anke til Høyesterett.

– Jeg vurderer sterkt å anke denne delen av dommen. Både vi og Advokatforeningen er opptatt av at advokater må ha et visst handlingsrom når man snakker med klienter på telefon. Det kan ikke bli sånn at vi må sitte og lage et manus før vi ringer en klient fordi vi ikke må risikere å bli misforstått og straffeforfulgt.

Oppleves ulikt

Nordlys har rettet flere spørsmål til Politidirektoratet i denne saken. Som svar på kritikken fra Krantz, svarerfungerende seksjonssjef Anette Berger i Politidirektoratets seksjon for forebygging og kriminalitetsforkjempelse, svarer følgende:

– Politiet har blant annet som oppgave å avdekke og stanse kriminell virksomhet og forfølge straffbare forhold. Personer som etterforskes for straffbare forhold vil oppleve dette ulikt og måten de håndterer situasjonen på vil også være ulik. De som er under etterforskning har lik tilgang til helsetjenester som andre. I de tilfeller der personen sitter i varetekt er det politiets ansvar å bringe personen til lege eller annen helsetjeneste ved behov. Dette følges opp av fengselet og det politidistriktet som etterforsker saken, svarer Berger.

Kommentarer til denne saken