Sametingets tilskuddsstyre avholdt møte i Tana 2. og 3. april. Det ble innvilget støtte til næringsformål på til sammen kr. 1.780.000. Til kulturelle formål ble det innvilget en samlet støtte på kr. 4 028 000. Støtte ble også innvilget både til fiskeri-, husflids- og jordbruksformål.

Det ble også gitt støtte til samiske kulturfestivaler, blant annet fikk Skippagurrafestivalen i Tana 200.000 kroner.

Festivaler viktig

– Samiske festivaler bidrar til å synliggjøre samiske og andre urfolks musikk og kultur for et bredt publikum, sier styreleder i Tilskuddsstyret, Ann-Mari Thomassen.

Hun trekker også frem en støtte på kr. 111.000 til en samisk opplevelsesbedrift i Sortland.

– Etablering av en slik samisk reiselivsbedrift vil både styrke, synliggjøre og øke kunnskapen om samisk kultur og samfunnsliv i hele Vesterålen, sier hun.

Nettportal

Duodjeinstituhtta fikk innvilget en støtte på kr. 500.000 til å opprette en nettportal for duodji/ husflidsprodusenter som skal styrke både markedsføring og salg av husflidsprodukter.

Samiske forlag fikk innvilget en samlet støtte på vel 2,5 millioner kroner. Formålet med slik støtte er å opprettholde og utvikle aktiviteten til samisk forlagsdrift.

Videre ble det innvilget støtte til 3 samiske næringsorganisasjoner på til sammen kr. 500.000. Denne støtteordningen skal bidra til å styrke aktiviteten i deres organisasjonsvirksomhet.