Det er generalsekretær Ola Ødegaard i Stiftelsen Rettferd for taperne som opplyser dette.

– Dette er personer som har henvendt seg til oss i løpet av de siste to årene. Noen av dem bor sørpå, andre bor i nord. Felles er at de forteller om seksuelt misbruk og mishandling de i sin tid ble utsatt for på hjemmet, og de psykiske skadevirkningene de har hatt av dette, sier Ødegaard.

Ifølge Ødegaard er det typisk at det er i kristne organisasjoner at barna har vært verst utsatt for overgrep.

– De var generelt mye hardere på labben i de religiøse barnehjemmene enn ellers. Der hersket Guds straffedom og de begikk overgrep i Guds navn, påstår han.

Metodistkirken etablerte barnehjem på Finnsnes i 1923. De påståtte mishandlingene skal ha foregått i etterkrigstida, fra 50- til begynnelsen av 70-tallet. Da ble barnehjemmet gjort om til ungdomshjem, og seinere drevet i samarbeid med Troms fylkeskommune før det ble lagt ned i 1994.

Les alt om saken i papirutgaven.