Fylkesrådet i Troms, bestående av Arbeiderpartiet og SV, har i møte i mandag behandlet konsekvensutredningen for Goliat. I denne saken har SVs fylkesråd, Pål Julius Skogholt, tatt dissens.

– Vi er grunnleggende uenige med AP om petroleumsutviklingen i nord, og derfor finnes det ingen andre muligheter enn at vi også utad viser denne uenigheten, sier Skogholt.

– Først og fremst handler dette om hvor vidt vi skal fortsette å øke vårt bidrag til de menneskeskapte klimaendringene. Å fortsette å pumpe opp oljen i et stadig eskalerende tempo lar seg ikke forene med store mål om kutt i CO2-utslipp, mener han.

Skogholt påpeker at Troms SV mener at det beste er å spare ressursene på havbunnen i stedet for på de internasjonale børsene.

– Vi kan ikke stille oss bak en politikk som strider så dramatisk mot vår overbevisning. Nå er tiden for å snu hver en stein for å finne muligheter for å kutte utslipp i Norge. En utbygging av Goliat, uansett løsningsvalg, vil være med å bidra til økte utslipp og økt fare for oljeforurensning i et av de mest sårbare havområdene våre, mener Ellen Øset, nestleder i Troms SV.