– Dette kom svært overraskende på meg, sier hovedpersonen selv.

– Jeg hadde ikke tenkt de tankene engang, sier ordføreren til Nordlys.

Men et enstemmig formannskap fulgte kommuneadvokat Marianne Abelers innstilling og erklærte Hausberg inhabil. Årsaken er blant annet hans ansettelsesforhold i Troms Kraft Nett.

LES OGSÅ: Jakter på dokumenttyv

– Det som er problematisk er at det ikke er klart hvilken stilling Hausberg skal tilbake til etter endt permisjon. Dermed kan vedtak han er med på å fatte få direkte konsekvenser for hans fremtidige arbeidssituasjon, sier kommuneadvokat Marianne Abeler.

Hun legger til:

– Vil Hausberg for eksempel kunne tale styret og ledelsen i Troms Kraft midt imot uten at det får konsekvenser for hvilken stilling han får når han kommer tilbake, sier Abeler retorisk.

Svigersønn

Et annet aspekt er at Hausbergs svigersønn er tungt inne i Troms Kraft-systemet. Børge Sørvoll har nå permisjon fra stillingen som administrerende direktør i Troms Kraft Invest for å være finansdirektør i Front Exploration, hvor Troms Kraft eier 46 prosent.

LES OGSÅ: Zachariassen trekker seg

– I og med at det er eierspørsmål som nå skal behandles, kan dette få direkte innvirkninger på svigersønnens ansettelsesforhold. Det taler også for at Hausberg er inhabil, sier Abeler.

Dermed måtte Hausberg overlate ordførerklubba til varaordfører Gunhild Johansen (SV). Hun er mor til Troms Krafts kommunikasjonssjef, Lena Glosemeyer Fangel. Men det er uproblematisk, ifølge Abeler.

– Dette har vi også vurdert. Behandlingen av eierstrukturen vil ikke ha noen direkte innvirkning på hennes stilling som kommunikasjonssjef, sier kommuneadvokat Abeler.

Varaordfører overtok

Dermed overtok Gunhild Johansen også plassen til Arild Hausberg i gårsdagens ekstraordinære generalforsamling i Troms Kraft.

LES OGSÅ: Het debatt om TK-pengene

– Jeg kommer til å trekke meg fra alt som har med denne saken å gjøre nå. Også internt i Arbeiderpartiet vil jeg tre til side når denne saken kommer opp, sier Arild Hausberg.

Også sist en stor sak om Troms Kraft ble behandlet, var Hausberg inhabil. Den gang skulle kommunen ta stilling til etablering av et energigjenvinningsanlegg hvor Troms Kraft Varme skulle ha en aktiv rolle i prosjektet som eier.

Hausberg ble erklært inhabil fordi Troms Kraft var i en konkurransesituasjon. Hausberg frykter nå at det skal dannes til bilde av at han har forsøkt å skjule noe.

– Åpne kort

– Jeg har hele tiden spilt med åpne kort. Mitt ansettelsesforhold til Troms Kraft er godt kjent, understreker Hausberg.

I forbindelse med kommuneadvokatens gjennomgang av denne saken fikk Hausberg avklart hvilken type stilling han kan forvente seg når han kommer tilbake til Troms Kraft etter permisjonen. Han skriver følgende i en e-post til Marianne Abeler:

– Åjobbe med kommunikasjon/informasjon ser ut til å være området for meg. Skal ha en samtale med Hanne Karde K (Kristiansen, red.anm.) som har ansvaret for denne funksjonen (...), skriver Hausberg blant annet.

Høyres Øyvind Hilmarsen ønsker en granskning av det som har skjedd i Troms Kraft den siste tiden.

- For å gjenreise tilliten til selskapet må pengegaven fra Senterpartiet og bruken av First House granskes på en grundig måte, sier Hilmarsen.