TROMSØ Salten tingrett har avsagt dom i OVDS-saken.

Tiltalte nr. 1, som var administrerende direktør i selskapet, ble dømt til fengsel i 3 år og 6 måneder, hvorav 2 år og 4 måneder betinget.

Tiltalte nr. 2, som var avdelingsdirektør i selskapet, ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder, hvorav 1 år og 4 måneder betinget.

Tiltalte nr. 3, som var økonomidirektør og senere viseadministrerende direktør i selskapet, ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder, hvorav 1 år og 8 måneder betinget.

Tiltalte nr. 4, som var økonomidirektør i selskapet, ble dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder, hvorav 10 måneder betinget.

Tiltalte nr. 5, som var regnskapssjef i selskapet, ble dømt til fengsel i 9 måneder, hvorav 6 måneder betinget.

Ingen av de fem ble dømt for å ha gitt falsk forklaring til representanter fra Statens vegvesen.

De fem ble tiltalt av ØKOKRIM i september 2003. Samtidig ble selskapet OVDS ilagt et forelegg på 2 millioner kroner som ikke ble vedtatt.

Grunnlaget for tiltalen og forelegget var at selskapet i forbindelse med tilskuddsforhandlingene med Statens vegvesen hadde underrapportert inntekter og overrapportert utgifter med cirla 113 millioner kroner i perioden fra og med 1994 til og med 2003.

Saken ble behandlet i Salten tingrett i perioden april-juni i år.