Ordfører skifter parti etter Nordlys-avsløringer

BYTTER PARTI: Ordfører på Skjervøy, Torgeir Johnsen har meldt seg ut av Kystpartiet og inn i Senterpartiet. Bildet er fra kommunstyresalen på Skjervøy ved en tidligere anledning.

BYTTER PARTI: Ordfører på Skjervøy, Torgeir Johnsen har meldt seg ut av Kystpartiet og inn i Senterpartiet. Bildet er fra kommunstyresalen på Skjervøy ved en tidligere anledning. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Torgeir Johnsen skulle rydde opp etter Roy Waage. - Jeg har ikke nådd frem, sier Johnsen.

DEL

Skjervøy-ordfører Torgeir Johnsen har meldt seg ut av Kystpartiet (Kp) og gått over til Senterpartiet.

- Jeg har meldt meg inn i Senterpartiet i dag, bekrefter Johnsen overfor Nordlys tirsdag.

Fortsetter som ordfører

- Jeg har tidligere signalisert til Kystpartiet at jeg ikke stiller til gjenvalg for partiet, og kan godt tenke meg å stille til valg for et annet parti. Så har jeg brukt sommeren til å sondere med andre partier, og har endt opp med Sp, sier han.

Senterpartiet sitter i dag i posisjon i Skjervøy kommunestyre, sammen med Kystpartiet og KrF. Johnsen sier han vil fortsette som ordfører.

Det er ingen enkeltsak, men den helhetlige situasjonen i kommunestyret som er årsaken til at Johnsen skifter parti.

- Som jeg også har sagt til Skjervøy Sps styre, er jeg er fokusert på lokal poltikk og jeg arbeider for de sakene som tjener fellesskapet best mulig. Når jeg ser på partistrukturen i Skjervøy har Sp en bra måte å jobbe på. De ligger også nært Kp politisk, så jeg beveger meg ikke langt, sier ordføreren.

Skulle rydde opp

Nordlys har over en lang rekke artikler over flere år, avslørt omfattende økonomisk rot rundt tidligere Skjervøy-ordfører, Roy Waage (Kp). Blant annet lånte det kommunale Fiskeriutviklingsfondet, bestyrt av Waage, 4,5 millioner til et privat selskap i Atlantic-konsernet. Lånebeløpet skulle brukes til å kjøpe utstyr, og Waage fortalte kommunestyret at kommunen hadde sikkerhet for pengene. Men selskapet kjøpte aldri utstyr, og panteattesten som skulle garantere for pengene, ble heller aldri tinglyst. Da dette selskapet gikk konkurs, tapte kommunen hele beløpet.

I en reportasjeserie i vinter, avslørte Nordlys også omfattende økonomisk fusk i flere selskaper eid av Kystpartiets ungdom (KPU). Ett av disse selskapene, KPU Kompetanse, hadde blant annet levert regnskap til Brønnøysundregisteret, uten at regnskapsføreren fikk se eller vite om det.

I ly av avsløringene varslet Torgeir Johnsen at han ville ha alle kortene på bordet i saken om Fiskeriutviklingsfondet. Han truet sågar kommalt ansatte og politikere med disiplinærtiltak om de holdt tilbake informasjon om saken.

- Da jeg varslet å ikke stille gjenvalg, var det en del støy rundt Kp. Jeg føler jeg ikke har fått tiltro fra partiet etter det som skjedde. Jeg har ikke nådd frem - jeg har ikke fått tillit i partiet, sier Johnsen.

- Det var en del ting som kom frem i Nordlys - det som gikk på KPU Kompetanse og Fiskeriutviklingsfondet på Skjervøy. Som ordfører tok jeg en avgjørelse om at det skulle ryddes opp én gang for alle. Det skulle ikke være mulig å stille dagens posisjon spørsmål om dette, og vi skulle gi de svarene vi hadde, slik at spørsmålene måtte stilles til noen andre når rapporten kommer, forklarer Johnsen.

Med rapporten referer han til en omfattende gransking kommunestyret i Skjervøy satte i gang i mai i år. Da ble det satt av 600.000 kroner til å komme i bunns i sakene som Nordlys har avslørt.

Johnsen avviser at valget om å bytte parti har noen tilknytning til Roy Waage eller andre sentrale skikkelser i Kystpartiet.

- I valget av nytt parti har jeg ikke tatt noen hensyn annet enn det som skjer lokalt politisk på Skjervøy. Det har ikke sammenheng med Kystpartiet eller Roy Waage. Jeg vil holde på med poltiikk, og har følt at jeg må jobbe for felleskapet best mulig.

- Gjør ikke Kystpartiet dette i dag?

- Ingen kommentar.

Artikkeltags