- Det er veldig bra å se at Nord-Norge er rødgrønt igjen, sier en optimistisk Trond Giske, etter å ha fått presentert den ferske meningsmålingen som Nordlys publiserer i dag.

Helseminister Støre og toppkandidatene fra Troms, Martin Henriksen og Tove Karoline Knutsen, er ikke uenige.

De værer at Ap kanskje er i siget i nord.

Røde Finnmark

Og etter mange heltraurige meningsmålinger viser faktisk denne nye målingen noe som ligner en opptur for Ap (se tabeller), selv om regjeringspartiet fortsatt ligger et bra stykke bak resultatet fra forrige stortingsvalg i 2009.

Ap er største parti både i Troms og Finnmark, men må se seg slått av Høyre i Nordland. Forskjellen der er imidlertid så liten at med feilmarginer tatt i betraktning, ligger muligens partiene svært jevnt i landsdelens mest folkerike fylke.

Finnmarks-resultatet vakte imidlertid størst oppsikt i Ap-delegasjonen som besøkte Nordlys.

I landets nordligste fylke scorer Ap hele 49,1 prosents oppslutning, mens Høyre får 14,8 prosent og redder et mandat.

Frp må nøye seg med bedrøvelige 7,7 prosent og mister den ene stortingsplassen de har i dag. Ap tar de tre gjenværende stortingssetene fra Finnmark.

Rødgrønn ledelse

Hvis Troms-målingen hadde vært valg, ville Ap og Høyre tatt to mandater hver, og Frp hadde fått det siste. Slik sett ville Høyre doblet seg fra forrige valg, mens både Ap og Frp ville mistet en stortingsplass hver.

Det hører med til bildet at Troms i år har ett stortingsmandat mindre enn for fire år siden.

For Nord-Norge som helhet gir denne målingen ni mandater til de rødgrønne og åtte til den borgerlige siden.

Men «de rødgrønne» i denne sammenheng er nesten utelukkende Ap, samt et sistemandat for Sp i Nordland.

Dette mandatet lever imidlertid farlig. Det skal ikke store endringer til før Sp mister det. På borgerlig side er det bare Høyre og Frp som tar mandater.

Både KrF, Venstre og SV er på denne målingen milelangt fra stortingsplasser fra Nord-Norge.

Angriper skattekutt

Gårsdagens store politiske nyhet var Aps utspill mot høyresiden. Nå vil de for alvor utfordre H og Frp.

- Vi vil bruke de store pengene til skole og helse, ikke til skattelette, sier helseminister Jonas Gahr Støre på Universitetssykehuset Nord-Norge tidligere på dagen i går.

- Neste periode vil vi bygge nye sykehus, starte 6–10 nye, store helseprosjekter, lover Støre.

Ap går altså i strupen på Høyre og prøver å vise hvordan de vil bruke alle de millionene en borgerlig regjering vil gi i skattelette, til viktige samfunnsformål i stedet, til helse og skole.

- Vi øremerker 20 milliarder over de neste fem årene til vedlikehold på rundt 1000 av landets skoler, meddelte Trond Giske.

Dette er imidlertid ikke friske penger til kommunene, men rentefrie lån som regjeringen tilbyr.

- Rundt 700 millioner av dette bør Troms kunne få, mener listetopp Martin Henriksen.

Nordlys påpeker at etterslepet på skolevedlikehold bare i Tromsø kommune er på 800–900 millioner.

- Ja, vi sier ikke at dette er nok. Men vi vil også fortsette å øke overføringene til kommunene fremover, lover Trond Giske.