Mener Sametingsrådet at Sápmi slutter ved Finnmarks fylkesgrense? Det spør sametingsrepresentant for Norske Samers Riksforbund (NSR), Tor Mikalsen, etter å ha lest Sametingsrådets innstilling i sak 10/08 – "Programbeskrivelse for verdiskapning i næringskombinasjoner og samisk reiseliv".

Dette skrives i en pressemelding fra Norske Samers Riksforbunds sametingsgruppe.

– Det er utrolig snevert av Sametingsrådet å kun fokusere på Finnmark fylke når man nå skal sette i gang et verdiskapningsprogram for næringskombinasjoner. Har man glemt at det bor samer lenger sør i landet, sier Tor Mikalsen.

Når det gjelder samisk reiseliv, har Sametingsrådet kun fokusert på Finnmark fylke, mener sametingsgruppa.

Sametingsrådet foreslår videre å opprette et faglig forum. Også her fokuseres det kun på ett fylke. Har man glemt at det samiske området strekker seg over flere fylker, spør sametingsgruppa.

- Sametingsrådet må vokte seg for å bli for finnmarksorientert. Innen reiseliv, og ikke minst når det gjelder kombinasjonsnæringer, finnes det utøvere i hele det samiske bosetningsområdet, slutter Mikalsen.