I forbindelse med at Sametinget behandler handlingsplan for likestilling 27.11.08, foreslår Norske Samers Riksforbund (NSR) at Sametinget initierer en omfattende holdningskampanje for å øke åpenheten omkring homofili.

Dette skriver NSR i en pressemelding torsdag.

- Homofili er dessverre fortsatt et tabubelagt tema i de samiske samfunn. Vi mener derfor at det er på tide med en holdningskampanje for å øke åpenheten, kunnskapen og toleransen omkring homofili blant samer. Det gir et viktig signal at det er Sametinget som tar initiativ til dette, sier sametingsrepresentant Kirsti Guvsám (NSR).

NSR skriver i pressemeldingen at de også foreslår at det aktivt må arbeides for at samiske organisasjoner setter ulike seksuelle legninger på dagsorden, og at det må settes i gang forskning på diskriminering av samiske homofile.

- Disse forslagene kommer fordi vi ønsker et enda mer åpent samisk samfunn. Homofile, lesbiske og mennesker med transkjønnet identitet skal tørre å være åpne om sine legninger uten frykt for eventuelle reaksjoner. Vi ønsker at alle, uansett seksuelle legninger skal oppleve at man har gode levevilkår, sier Guvsám. - Vi vil ha bukt med fordommer. Vi vil ha aksept og toleranse i Sápmi!