Oljegiganten Aker Solution vil bygge opp et stort ingeniørkontor i Tromsø. Nordlys har brakt i erfaring at toppsjef Øyvind Eriksen kommer til å annonsere satsingen når han i dag besøker Vekst i Nord-konferansen.

– Dette kommer til å gi enorme ringvirkninger, sier Johan Petter Barlindhaug, professor ved Nordområdesenteret i Bodø og styreleder i North Energy.

Gigantselskap

Aker Solution står for tekniske løsninger i olje- og gassindustrien. Selskapet, hvor Kjell Inge Røkke er hovedeier, har 24.000 ansatte og er til stede i 30 land over hele verden. De er allerede etablert i Nord-Norge gjennom et brønnteknologiselskap i Narvik, og bygger nå opp en servicebase i Hammerfest. Men satsingen i Tromsø har langt større dimensjoner.

Nordlys kjenner til at Aker nå er på jakt etter store kontorarealer i Tromsø. De skal se for seg en vekst opp til 300 ansatte i løpet av få år.

– Mer enn sveising

– Dette er starten på en ny type tenkning, sier Barlindhaug. Han viser til at diskusjoner rundt ringvirkninger av olje og gass ofte dreier seg om ilandføring og baser.

– Vi skal ikke konkurrere om å sveise stål. Denne bransjen har 200.000 ansatte i Norge. De fleste sitter ikke i nærheten av baser eller ilandføringsanlegg, men er lokalisert der det finnes andre fortrinn, sier Barlindhaug.

Avtale på Alfheim

Han mener de tre viktigste fortrinnene i Tromsø finnes på Universitetet, ved Kongsberg-miljøet og Fram-senteret.

Derfor møttes Aker-sjef Øyvind Eriksen og universitetsrektor Jarle Aarbakke i en losje på Alfheim 2. september. Det var det siste av mange møter der de var blitt enige om hvordan universitetet kan bidra ved en etablering i Tromsø.

Aker-sponsede Molde slo TIL 2–0.

– Det var jo en sjenerøs gest, sier Aarbakke.

Han bekrefter ovenfor Nordlys at han og dekan Morten Hald har lagt ned et stort arbeid for å imøtekomme Aker. Det er stor konkurranse om ingeniører. Universitetet i Tromsø har etter fusjonen ingeniørutdanning, og det nye teknologibygget vil gi stor kapasitet i samarbeid med Høgskolen i Narvik.

– Vi har hatt en tett dialog om spesifiserte behov, og har klare løsninger, bekrefter Aarbakke.

– Ungdom fra tromsøregionen vil nå se at de ikke trenger å gå veien om NTNU for å studere.

Ingen bykrangel

– Det er gledelig at Tromsø nå får en så viktig aktør som Aker. Vi ser nå at utviklingen går fra baser til komplisert industri og kompetansearbeidsplasser, sier styreleder i PetroArctic Arvid Jenssen.

Han mener Aker med denne satsingen følger opp den siste nordområdemeldingen.

– Der ble det nettopp sagt at man ønsket kompetansearbeidsplasser. Og dette er et stort skritt mot å gjøre oss til en kompetanselandsdel.

Johan Petter Barlindhaug sier Tromsø kommune også må gjøre en stor jobb fremover.

– Vi må få infrastruktur på plass for å være klar for ringvirkningene dette gir. Da tenker jeg først og fremst på industriområdet ved Tønsnes.

Barlindhaug mener Aker bør etablere seg ved Fram-senteret.

– Dette er en naturlig lokalisering. Jeg er overbevist om at miljøkompetansen som finnes der er en viktig brikke for Aker og andre teknologibedrifter som kommer til å følge etter.

Aarbakke bekrefter at Aker viste stor interesse for miljøkompetansen i Tromsø.

– Eriksen har vært svært opptatt av dette i våre samtaler.