I går var helseminister Bent Høie på besøk i Tromsø for å åpne landets første medisinske diagnosesenter. Senteret skal gi pasienter i Nord-Norge et raskere, bedre og mer tilpasset behandlingstilbud. Direktøren for Universitetssykehuset i Tromsø er klar i sin tale om ambisjonene.

– Ambisjonen er at vi skal bli virkelighetens «Doctor House», en enhet som skal løse de vanskelige sakene på en rask og effektiv måte som samtidig gir pasienten et bedre helsetilbud, sier direktør Tor Ingebrigtsen.

Først i landet

Diagnosesenteret er et pilotprosjekt og senteret ved UNN er landets første og eneste av sitt slag. Helseministeren sier at senteret er en modell for resten av Norge.

– Diagnosesenteret her i Tromsø er landets første og eneste av sitt slag. Vi skal etablere minst ett senter i hver region, og senteret her i Tromsø vil være en modell for resten av landet og tilbudet skal ta utgangspunkt i pasienten, sier helseminister Bent Høie (H).

Sykehusdirektøren sier at oppdragen de har fått er viktig for sykehuset.

– Vi har fått et viktig nasjonalt oppdrag og jeg vil at sykehuset skal løse oppdraget på en måte vi alle kan være stolte av, sier direktør Tor Ingebrigtsen.

Helseministeren sier at tid og entusiasme var hovedårsaken til at nettopp Universitetssykehuset i Tromsø fikk oppdraget.

– UNN var raskest ute og da jeg var på besøk her oppe så var de ansatte svært entusiastiske.

Tromsøs ordfører var også på plass under dagens åpning av senteret og sier dette er en merkedag for byen.

– Dette er en fantastisk dag, det viser hvor viktig Universitetssykehuset er for regionen og senteret er et symbol på hvor stor og rask utviklingen har vært i i byen. Dette er en merkedag, sier ordfører Jens Johan Hjort (H).

Kutter ventetiden

Overlege Mats Olsen ved diagnosesenteret på UNN sier at det nye tilbudet vil korte ned ventetiden.

– Pasienter med uklare symptomer vil få en raskere, bedre og mer helhetlig tilbud. Vi vil fungere som et samlingspunkt for pasienter som er utenfor mønsteret eller har alvorlige sykdommer. Vi skal ta de fort inn, legge en plan for pasienten og det er vi som følger pasienten hele veien fra innleggelse til pasienten blir frisk. I praksis betyr dette at vi vil benytte oss av hele sykehusets ressurser, mens pasienten forholder seg kun til oss, sier overlege Mats I. Olsen.