Ny dom i Skipagurra-saken

Artikkelen er over 16 år gammel

To av de fire hallikdømte fra Skipagurra camping er frifunnet i Høyesterett. Frank Sandbergs (48) anke ble imidlertid forkastet.

DEL

Den ene av de to (43) ble frifunnet fordi han bare tok imot gjester og ryddet hytter. Den andre (50) ble frifunnet på grunn av saksbehandlingsfeil.

Selv om han i perioder drev campingplassen, har ikke Hålogaland lagmannsrett klart å gjøre rede for hvorfor 50-årige skulle dømmes for hallikvirksomhet.

Det konkluderer Høyesterett i sin kjennelse, og opphever dommen.

– Dommen fra lagmannsretten er for uklar, sier statsadvokat Stig-Ole Haug.

Selv om han har mulighet til å prøve saken mot 50-åringen på ny i lagmannsretten, lar han den ligge.

– Det er ikke formålstjenlig å bruke mer tid og ressurser på denne saken. Det blir for mye arbeid i forhold til hva vi kan oppnå.

Fornøyd

Haug er fornøyd med at de to hovedmennene, Frank Sandberg og hans nestkommanderende (47) er funnet skyldig i Høyesterett.

– Vi er glad for at vi har fått gjennomslag for at det var riktig å straffe hovedpersonene. Og vi har fått markert at man ikke kan drive straffefritt med denne type virksomhet.

Vi har også fått trukket opp en del grenser for når vi kan bruke hallikparagrafen i ordinær overnattingsdrift, sier Haug.

Frank Sandbergs dom er den eneste som står uendret. Høyesterett er ikke i tvil om at Frank Sandberg var med på å «fremme» utukt og prostitusjon.

Han førte bookinglister, han sendte ut invitasjoner til kvinnene og garanterte for dem økonomisk, selv om han visste at de drev med prostitusjon.

Fra 1. januar til 14. mai i 1999 utestedet Frank Sandberg 212 garantierklæringer for totalt 84 russere. 83 av dem var kvinner. I gjennomsnitt bodde de 22 døgn på Skipagurra camping.

God butikk

Frank Sandbergs nestkommanderende, 47-åringen som drev campingplassen da Sandberg måtte inn å sone en gamle fengselsdom, er også funnet skyldig i hallikvirksomhet i Høyesterett.

Også han sendte invitasjoner og garanterte økonomisk for de russiske kvinnene. Det var også under hans ledelse, fra 1.juni til 31.desember 1999 at butikken gikk best.

Høyesterett har imidlertid omgjort dommen på sju måneders ubetinget til seks måneders betinget.

De to andre ble altså frifunnet. En på grunn av saksbehandlingsfeil, den andre (43) fordi han stort sett ikke gjorde noe annet enn å rydde rom.

Lagmannsretten har kun klart å bevise at 43-åringen tok imot gjester. Det holder ikke til å dømme han for hallikvirksomhet, sier Høyesterett.

John Christian Elden er 43-åringens advokat.

Også han er glad for at Høyesterett har trukket klare grenser.

– Det er en kjempeviktig grense Høyesterett har trukket når de sier at mennesker som bare utfører sitt vanlige arbeid ikke kan straffes for å gjøre jobben sin. I motsatt fall er det mange ansatte på overnattingssteder i Finnmark som burde vært dømt for hallikvirksomhet.

Artikkeltags