Norske Samers Riksforbund (NSR) øsnker å etablere et samisk hus i Tromsø. NSR vil ha både Sametinget, Troms fylkeskommune og Tromsø kommune på banen.

I dag fremmer partiet dette som et forslag i Sametinget.

- NSR mener at tiden nå er inne for at Tromsø nå må få etablert et eget Samisk hus. Huset skal fylles med kursvirksomhet, møter, kafétreff og alle typer samiske kulturaktiviteter og skal være et møtepunkt for samiske barn, unge og eldre i byen, heter det i en pressemelding fra sametingsrepresentant Tor Mikalsen i NSR.

NSR ber om at Sametinget starter arbeidet.

- Det er naturlig at planene om et Samisk hus i Tromsø implementeres i samarbeidsavtalen mellom Sametinget og Troms fylkeskommune. Det vil også være rimelig at man får Tromsø kommune med på å ta sin del av finansieringen av et samisk hus i Tromsø, mener partiet.

Samene utgjør en betydelig del av befolkningen i Tromsø og byen betegnes ofte som en urfolksby. Samisk tilstedeværelse er synlig i enkelte større arrangementer som for eksempel samisk uke og konferanser.

- Det finnes imidlertid mange flere ideer i forhold til samiske kulturaktiviteter i byen. Problemet er at slike aktiviteter skjer i provisoriske lokaler eller i verste fall ikke kan gjennomføres i mangel av egnede lokaler, heter det i pressemeldinga.