Det er EDB Business Partner som lar datterselskaper i Ukraina drifte systemene til norske banker. Datatilsynet er skeptisk til måten dette gjøres på og har bedt om at det blir utarbeidet klare databehandlingsavtaler.

– For Ukraina har vi ikke tilstrekkelige opplysninger om at personopplysninger behandles slik norsk regelverk forutsetter, forklarer avdelingsdirektør Leif T. Aanensen i Datatilsynet til Dagens Næringsliv.

EDB Business Partner ser imidlertid ingen grunn til å lage en særskilt databehandleravtale. Avtaleverket dekker lovverkets krav til databehandling, opplyser konserndirektør Tom Scharning.

Datatilsynet er ikke alene i sin bekymring. Også Finanstilsynet uttrykker skepsis. I likhet med Datatilsynet har Finanstilsynet opprettet tilsynssak mot EDB Business Partner.

Finanstilsynets sak rundt EDB er imidlertid unntatt offentlighet, og seksjonssjef Frank Roberg Berg kan derfor ikke kommentere den ytterligere. Men han sier at Finanstilsynet generelt er bekymret for at selskaper i finanssektoren flytter deler av virksomheten ut av landet, som oftest til lavkostland. (©NTB)