Norge vil endre fiskeriavtale

Den nye fiskeriavtalen gjør det vanskelig å reagere på fiskedumping, mener norske myndigheter.

Den nye fiskeriavtalen gjør det vanskelig å reagere på fiskedumping, mener norske myndigheter. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

For første gang siden tidlig på 80-tallet reserverer Norge seg mot deler av fiskeriavtalen med Russland

DEL

Gå høsten i møte - KUN 88 kr for 8 uker med papiravisen og alt innhold på nett

iskeridepartementet bekrefter overfor NTB at Norge likevel ikke godtar teksten som presiserer reglene for utkast av fisk, som ble forhandlet fram under møtet i fiskerikommisjonen i Kaliningrad tidligere i høst.

Avdelingsdirektør Sverre Johansen opplyser at russerne er underrettet om den norske reservasjonen, og at Norge har invitert russiske myndigheter til nye møter om saken. Teksten som Norge nå reserverer seg mot, skulle presisere overfor fiskere og kontrollører hva som regnes som utkast.

Én gang før

Det er ytterst sjeldent at reservasjonsretten i fiskeriforhandlingene blir benyttet.

– Jeg vet bare om ett tidligere tilfelle. Det var da Norge tidlig på 80-tallet reserverte seg mot innblandingsregler i rekefisket, sier tidligere fiskeridirektør Peter Gullestad til NTB.

Norge har høstet internasjonal anerkjennelse for strenge utkastregler som skal forhindre dumping av fisk. Men i de viktige fiskeriforhandlingene med Russland ble det inngått et kompromiss som letter den strenge norske håndhevingen.

Skeptisk

Kystvakten har vært svært skeptisk til den nye avtaleteksten, som blant annet gjør det lovlig å kaste råtten fisk over bord. Kontrollørene blir blant annet pålagt å skille mellom ødelagt og spiselig fisk.

– Den entydige tilbakemeldingen fra norsk påtalemyndighet og Kystvakt i etterkant av møtet i Den blandede norsk-russiske fiskerikommisjonen er at enkelte formuleringer i denne teksten kan stride mot norsk regelverk og gjør håndhevelse og bevisføring i utkastsaker tilnærmet umulig, sier Sverre Johansen.

Ifølge departementet får dette ingen følger for øvrige vedtak i fiskeriavtalen, som regulerer de viktige fiskeriene i Barentshavet.

Kompromisser

Forskningsdirektør Geir Hønneland ved Fridtjof Nansens Institutt skrev i 2006 jubileumsbok til 30-årsjubileet for det norsk-russiske fiskerisamarbeidet. Han viser til at samarbeidet er bygget opp rundt kompromisser og villighet til å gi og ta hos begge parter.

– Det har samtidig vært en utbredt oppfatning i Russland at det er de som de siste par tiårene har gitt mest. Ikke i form av kvoter, men ved at russerne har gått med på en rekke norske reguleringsinitiativ som for eksempel innføring av skillerist, sier Hønneland til NTB.

Misnøye

Innstrammingene som er avtalt på høyt plan med Norge har ifølge Hønneland ikke hatt bred legitimitet i russisk fiskerinæring.

– Det har vært en utbredt misnøye i russisk fiskerinæring mot reguleringene. Til tross for det, har russerne aldri benyttet seg av reservasjonsretten, sier Hønneland.

Han mener Norges reservasjon har en omkostning i form av mindre goodwill på russisk side. Dette truer på ingen måte fundamentet i fiskerisamarbeidet, men kan vise seg å være «litt dramatisk» på kort sikt, ifølge Hønneland.

– For første gang skal det holdes en ekstraordinær sesjon i fiskerikommisjonen. Det skjer i februar etter at Russland har ønsket å ta opp håndhevingen i Svalbardsonen. Da kan Norge oppleve at de har tapt goodwill hos sin russiske motpart, sier Hønneland.

(NTB).

Artikkeltags