Den dramatiske reduksjonen av sjøis i Polhavet de to siste årene skyldes ikke noe plutselig klimasjokk i nord: Årsaken er at enorme arealer med is har drevet sørover og bort fra Nordpolen.

- Vårt materiale viser at isen for en stor del ikke har smeltet i Polhavet, men drevet sørover til varmere farvann og smeltet der.

Det sier sjøisekspert og forsker ved Bjerknessenteret i Bergen, Lars H. Smedsrud til VG.

I fjor vakte det internasjonal oppsikt da sjøisen i Polhavet ble redusert med mer enn 40 prosent i forhold til et normalår og et isfritt område større enn Middelhavet ble avdekket.

I år skjer det igjen: Aldri har det vært registrert større reduksjon av sjøis enn i august i år - med en daglig reduksjon på hele 78 000 kvadratkilometer, et område større enn Finnmark og Troms til sammen, forteller Smedsrud.

Isutbredelsen ligger nå bare fem smeltedager bak rekordnivået fra i fjor, og enda kan det smelte i et par uker til.

Smedsruds rapport viser at økt innstrømming av varmt Golfstrøm-vann og drivhuseffekten har hatt en viss betydning. Men det store funnet er at selve sjøisen har beveget seg mye mer de siste årene enn før:

- Dette betyr at den reduksjonen i sjøisareal som vi nå ser, sannsynligvis er en nokså kortvarig variasjon, og at denne økte transporten av is vil avta - og normalisere seg, forteller han til VG.