Kommende uke starter forskere ved Universitetet i Tromsø undersøkelser av dialekter i Nord-Norge. Første sted ut i Troms er Vannøya.

Etter hvert skal forskerne besøke Kirkesdalen i Målselv, Manndalen i Kåfjord, Kvæfjord, Lavangen samt flere bygder på Senja.

«En tel is»

Dialektundersøkelsene skjer som ledd i det fellesnordiske prosjektet Nordisk dialektsyntaks som kartlegger grammatiske forskjeller mellom dialektene i hele det nordiske språkområdet (dvs. Island, Færøyene, Danmark, Norge, Sverige og Finland).

- Godtar folk både «Æ vil ha en is tel» og «Æ vil ha en tel is»? Og hvor er det gangbart å si “E du gammel?” når man vil vite alderen på noen snarere enn bare ja eller nei? Dette er noen få eksempler på de mange grammatiske fenomenene språkforskerne i de ti forskergruppene rundt omkring i Norden er interessert i, forteller leder og koordinator for prosjektet Øystein A. Vangsnes.

DEBATT: Hvilken nordnorsk dialekt er den fineste? Diskutér nede på siden!

- Så langt har man funnet flust av nordlendinger som godtar de nevnte eksemplene, men ingen som godtar ting som «Æ har ulæst avisa i dag» og «Ikkje har æ smakt på kaka, ikkje!» som er strukturer velkjent fra dialekter på andre sida av Kjølen i Nord-Sverige, sier Vangsnes.

Tidenes første dialektarkiv

I Norge skal alt i alt om lag 100 steder besøkes. Forskere i prosjektet vil på basis av det innsamla materialet også utvikle publikumsretta, pedagogiske oversikter over grammatisk variasjon og struktur på tvers av ulike mål i det nordiske språkområdet.

- Dette første fellesnordiske dialektarkivet noensinne vil bli en veldig viktig ressurs for studier av språklig variasjon innenfor det nordiske språkområdet og av hvordan dialektene har utviklet seg og vil utvikle seg videre.