Arbeidsgivere i Nord-Norge er mer avventende enn på samme tidspunkt i fjor, noe som kan bety et trendskifte. Dette er hovedkonklusjonen fra Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer (MEOS) for annet kvartal 2008.

Blant arbeidsgiverne i de tre nordligste fylkene forventet hver fjerde at de ville foreta nyansettelser i fjerde kvartal 2007, mens mindre enn hver femte forventer det samme for andre kvartal 2008.

- Aktiviteten i Nord-Norge har vært rekordhøy de siste årene og det har gitt seg utslag i mange nyansettelser. De siste tilbakemeldingene fra arbeidsgiverne kan imidlertid tyde på at flere nå bremser litt opp, sier regionleder Arne Kjell Arnsen i Manpower Nord-Norge.

-Det gledelige er at færre arbeidsgivere enn på slutten av fjoråret melder at de vil redusere antall ansatte, fortsetter Arnsen.

Stagnasjon i de fleste bransjer

Reiselivsnæringen, som har vært i sterk vekst de siste årene, forventer en nedgang i nyansettelser.

I hotell- og servicebransjen meldte nesten hver tredje bedrift at de forventet nyansettelser i første kvartal, mot kun hver femte i andre kvartal.

For offentlig sektor er det kun hver syvende som forventer å foreta nyansettelser i andre kvartal, mot nesten hver femte i første kvartal. De andre bransjene hvor bedriftene er mindre positive til nyansettelser er byggebransjen, finans og eiendom og industri.

- Hvis tallene for tredje kvartal bekrefter denne utviklingen kan vi konkludere med at også næringslivet i Nord-Norge vil merke denne oppbremsingen, men vi ser ingen tendens til at bedriftene vil redusere antallet ansatte i nær fremtid.

- Generell uro i de globale markedene ser ut til å smitte over på arbeidsgiverne ved at de blir mer avventende med tanke på nyansettelser, sier Arne Kjell Arnsen.