Som den største enkeltstående långiver til det bedragerimistenkte Finance Credit Norge AS har ledelsen i Nordlandsbanken sittet i krisemøte hele helgen.

– Det var en sjokkartet opplevelse for oss og de andre bankene når vi fikk mistanke om bedrageri og regnskapsmanipulasjon i Finance Credit Norge AS, sier informasjonssjef Bjørn Sture Trymbo i Nordlandsbanken.

Til sammen sju banker anmeldte fredag Finance Credit Norge AS til politiet – fem av bankene er tilknyttet Sparebank 1. Det bedragerimistenkte finansieringsselskapet skylder norske banker og finansinstitusjoner totalt 1,3 milliarder kroner.

Økokrim pågrep i helga to sentrale personer i Finance Credit Norge. Den ene personen skal etter det Nordlys kjenne til opprinnelig komme fra Finnmark. Økokrim vil i dag tidlig ta stilling til om de to pågrepne personene skal framstilles for varetektsfengsling.

Sparebanken Nord-Norge
Totalt har den bedragerimistenkte finansieringsselskapet lånt 450 millioner kroner fra Nordlandsbanken. Men også Sparebanken Nord-Norge vil komme til å svi om det ikke finnes verdier igjen i selskapet.

Sparebanken Nord-Norge eier 13 prosent av Sparebank 1 Gruppen som igjen eier Bank 1 Oslo AS (tidligere Vår bank i Oslo). Bank 1 Oslo AS har lånt 275 millioner kroner til Finance Credit Norge – i tillegg har Bank 1 Oslo AS et lån på 60 millioner kroner til to ulike eierselskap i Finance Credit-systemet.

Er selskapet uten verdier, så må Sparebanken Nord-Norge ta 13 prosent av dette tapet. Ut over den indirekte tilknytningen, så har Sparebanken Nord-Norge ikke gitt det svindelmistenkte selskapet lån. Det har derimot de samarbeidende bankene gitt – Sparebanken Vest med totalt 125 millioner kroner, samt Sparebanken Midt-Norge med 150 millioner kroner og Sparebanken SR Bank med 150 millioner kroner.

Alvorlig for banken
Både Nordlandsbanken og bankene tilknyttet Sparebank 1 Gruppen jobbet på spreng i helga for å sikre verdier i de norske og utenlandske selskapene i Finance Credit-systemet.

– Dette er et stort selskap med virksomheter i flere land, som igjen er splittet opp i en rekke selskaper. Vi har en rekke etablerte sikkerheter, men vi har ingen fullgod oversikt i dag hvilke verdier som ligger i selskapet, sier Trymbo i Nordlandsbanken.

– Hvilke konsekvenser gir et tap i størrelsesorden 450 millioner kroner for Nordlandsbanken?

– Det vet vi ikke. Vi ser med stort alvor på denne saken. Vi har satt inn det vi har av ressurser. Men om vi taper penger og hva vi kan tape vil bare bli spekulasjoner på nærværende tidspunkt. Nordlandsbankens virksomhet går imidlertid videre som normalt, sier han.

Selskapet opererte med revisorgodkjente regnskaper. Etter hva Nordlys erfarer skal selskapet være revidert av KPMG.

– Har dere vært grundige nok i forarbeidet når dere har gitt dette selskapet lån?

– Om det forholder seg slik det ser ut til, så er det en rekke banker som er ført bak lyset. Selskapet så ut til å gå bra – og hadde revisorgodkjente regnskaper. Vi har tatt vanlige forholdsregler når vi har gitt selskapet lån. Men i kjølvannet av dette vil vi selvsagt evaluere våre rutiner. Slik som dette er imidlertid vanskelig å gardere seg mot, sier Trymbo.

Det var bankene tilknyttet Sparebank 1 Gruppen som oppdaget svindelen – og igjen kontaktet de andre bankene.

– Det er ikke så mye vi kan si av hensyn til etterforskningen. Men svindelen var veldig utspekulert, og meget grundig og profesjonelt utført. Det har vært vanskelig å oppdage den, sier styreleder Gunn Wærsted i Bank 1 Oslo AS.

FØLG SAKEN VIDERE I NORDLYS PAPIRUTGAVE