Nekter denne soknepresten adgang til kapellet

UØNSKET: Kjell Skog er som skilt prest uønsket hos læstadianerne i Nord-Lenangen.

UØNSKET: Kjell Skog er som skilt prest uønsket hos læstadianerne i Nord-Lenangen.

Artikkelen er over 5 år gammel

Årsak: Sokneprest Kjell Skog er skilt.

DEL

Vikarprest Kjell Skog er nektet adgang til kapellet i Nord-Lenangen, det læstadianske menighetshuset i Nord-Lenangen.

Kjell Skog er for tiden vikarierende sogneprest i Lyngen, men styret for menighetshuset vil ikke ha den skilte og på nytt gifte presten til gudstjenester og høymesser i det privateide menighetshuset i Nord-Lenangen.

Reidar Lund som er en av fire i styret for menighetshuset, bekrefter at Skog er uønsket ved gudstjenester og høymesser. Det står et enstemmig nytt styre bak. Det nye styret har ikke rukket å konstituere seg ennå.

– Det er en helhetsvurdering av Skogs liv og levne som ligger bak vedtaket, sier Reidar Lund som ikke ønsker å utdype det nærmere.

Men han bekrefter likevel at det både handler om at Skog er skilt og gift på nytt, og hans syn på homofili.

Prosten støtter Skog

– Kjell Skog er 100 prosent godkjent og fullverdig som prest. Vi støtter ham helt og fullt som prest. Når det er sagt, har vi også respekt for at det er bedehusstyrene som forvalter de privateide kapellene. Vi tar til etterretning den avgjørelsen de har gjort, sier prost Hans Erik Schjøth i Nord-Troms prosti.

Stillingen som sogneprest i Lyngen har vært utlyst hele tre ganger. Ved siste gangs utlysing har man endelig fått to søkere. Ansettelse er nært forestående, men det forventes at det fremdeles vil ta flere måneder før ny prest er på plass. Kjell Skog er pensjonert prest, og har siden 1. september vikariert som sogneprest i Lyngen. Vikaravtalen varer i første omgang fram til 1. desember.

– Hvordan avvikler man dåp og begravelser?

– Det har ikke vært dåp eller begravelser i bygda siden Skog begynte i vikariatet, sier Schjøth.

– Kan konfirmantene fra Nord-Lenangen ha Skog til å lede konfirmantundervisningen?

– Det har ikke vært problematisert, sier Schjøth.

Aksepterer vedtaket

Den utestengte presten er selv ganske raus overfor dem som vil fryse ham ute fra kirkehuset:

– Jeg synes det er greit. Det er deres hus, og de bruker det til det de vil. Når jeg ikke er velkommen, er jeg ikke det, sier Kjell Skog.

Han tror at de også skal finne løsninger om det skulle bli begravelser i bygda mens han vikarierer.

– Da kommer nok presten fra Storfjord til å trø til, sier Skog.

–Hva med konfirmantundervisningen?

– Det er sikkert noen som er imot at jeg skal ha noe med den å gjøre. Men der finnes det ikke andre løsninger, sier Skog.

Konfirmantundervisningen i Nord-Lyngen starter på Lenangen skole i dag. Fire av de 12 konfirmantene, er fra Nord-Lenangen.

Skog har tidligere vært prest i Kåfjord og har opplevd samme problemstilling der. Han var ikke velkommen på de læstadianske bedehusene i Birtavarre og i Manndalen. Skog har til og med opplevd å måtte forrette en begravelse fra hjemmet fordi det lokale kirkehuset ikke ville han noe med presten å gjøre.

Styret for menighetshuset i Nord-Lenangen består av to personer fra de såkalte liberale læstadianerne, og to fra de såkalte konservative læstadianerne i bygda, også omtalt som den fundamentalistiske retningen.

Avgått leder uenig i vedtak

Verner Hansen har i over 30 år vært styreleder, men har nettopp trukket seg tilbake på grunn av sin alder.

– Jeg synes dette er en kinkig sak. Jeg synes vedtaket i styret er dårlig. Skog burde ikke vært utestengt. Alle kan gjøre feil. Skog har gjort galt og vi har gjort galt. Vi trenger nåde alle sammen, og dommen er ikke våres. Vi skal ikke dømme våres neste. Hvis vi gjør det, dømmer vi oss selv, sier den nylig avgåtte styrelederen.

Artikkeltags