Inntil nå har Norge fulgt selvpålagte restriksjoner om ikke å tillate alliert militær trening i Finnmark. Store øvelser har vært lagt til Troms, men har stoppet ved fylkesgrensen. Nå er restriksjonene i ferd med å forsvinne. Allerede til våren vil engelske kampfly skyte mot bakkemål i Porsanger.